Subsidies kamers van koophandel

In uw artikel 'De Gucht hervat subsidies kamers van koophandel' (Trends, 3 november 2005, blz. 18) meldt u dat federaal minister Karel De Gucht (VLD) de subsidiekraan voor de Belgische kamers van koophandel weer opendraait.
...

In uw artikel 'De Gucht hervat subsidies kamers van koophandel' (Trends, 3 november 2005, blz. 18) meldt u dat federaal minister Karel De Gucht (VLD) de subsidiekraan voor de Belgische kamers van koophandel weer opendraait. Eind 2004 nam de federale regering de beslissing om de Belgisch-Luxemburgse kamers van koophandel in het buitenland en de parallelle kamers in België niet langer te subsidiëren. Ze gaf de gewesten de vrijheid om deze kamers te betoelagen als ze dat wensten. Bij wijze van overgang werd er vanaf 1 juli 2005 een subsidieregeling uitgewerkt. Een som van 700.000 euro werd vrijgemaakt voor de kamers van koophandel: de helft voor de rekening van de gewesten en de helft voor de minister van Buitenlandse Zaken. De federale regering en de drie gewesten stelden vervolgens criteria op voor de subsidiëring van de Belgische kamers van koophandel in het buitenland in 2005. Omdat deze overgangsregeling alleen geldt voor 2005, werk ik momenteel aan een eigen Vlaamse regeling om de kamers van koophandel in de volgende jaren te financieren. De regeling zal werken op basis van de indiening van projecten die het internationale ondernemen in Vlaanderen bevorderen. Het systeem zal niet alleen openstaan voor Vlaamse kamers van koophandel, maar voor alle kamers (en ook andere organisaties) die aan de criteria beantwoorden. Begin volgend jaar zal de regeling in werking treden. Als 'oude Belg' van 52 jaar stel ik met plezier vast dat er eindelijk eens een jongere is die het durft te zeggen: wat de regering nu en in de voorbije jaren durfde uitwerken, is louter een bescherming van zogenaamde 'verworven rechten' voor de ouderen, op kosten van de jongere generatie (Trends, 10 november 2005, blz. 3). Het Zilverfonds is inderdaad een lege doos. Als je de oprichtingsaktes en dergelijke naleest, zie je dat het gebakken lucht is. Het is gewoon de belofte dat de jonge ministers die vanaf circa 2025 de lakens uitdelen, gedurende dertig jaar alle budgettaire ruimte zullen gebruiken om de pensioenen te betalen. Wat voor een prietpraat is dat? Docpharma. In Trends van 3 november (blz. 32) werd Leon Van Rompay van Docpharma geciteerd, zeggende dat hij in 1998 drie keer bij de Kamer van Koophandel in Antwerpen was langsgelopen om zijn onderneming op te richten. Dat moest zijn: bij de Kamer van Ambachten en Neringen. De ondernemingsloketten en de bevoegdheid om attesten uit te delen, werd pas op 1 juli 2003 overgeheveld van de Kamer van Ambachten en Neringen (attest) en de rechtbank van koophandel (handelsregister) naar de werkgeversverenigingen. Ludo Wijckmans. In Trends van 10 november (blz. 92) noemden we Ludo Wijckmans foutief de "voormalige" voorzitter van Antwerp Digital Mainport. Hij heeft nog altijd die functie. Newton 21 Europe. In Trends van 10 november (blz. 46) werd Newton 21 Belgium genoemd als een van de bedrijven die naar de beurs gaan. Correcter is dat Newton 21 Europe naar de beurs trekt. De groep is gespecialiseerd in marketing en communicatie.