Nieuwe belastingverhogingen? Basta!

In het opiniestuk 'Nieuwe belastingverhogingen? Basta!' (21 juli 2005, blz. 102) had Trends het over het 'nieuw sociaal contract' van minister van Sociale Zaken Rudy Demotte (PS).
...

In het opiniestuk 'Nieuwe belastingverhogingen? Basta!' (21 juli 2005, blz. 102) had Trends het over het 'nieuw sociaal contract' van minister van Sociale Zaken Rudy Demotte (PS). Misschien is het de hoogste tijd om na te denken over een alternatieve benadering van de sociale zekerheid. Het valt mij bijvoorbeeld op dat niemand de noodzaak aan de inkomstenzijde van de SZ in twijfel trekt. Nochtans moet de betaalbaarheid van de sociale zekerheid in de structurele werkingskosten worden gezocht, niet in het verhogen van de belastingen. Wij zouden trouwens nog verder kunnen gaan. Een berekening uitgevoerd door WorkForAll toont aan dat het invoeren van een taks van 25 % op de inkomsten, gekoppeld aan een vrijstelling van 6000 euro en het afschaffen van alle aftrekposten, volstaat. De overheid kan niet alleen de overtollige belastingadministratie halveren en een dubbele economische groei bewerkstelligen, maar na enkele jaren zelfs de vrijstelling optrekken naar 18.000 euro om aldus invulling te geven aan een vorm van een basisinkomen. Met de teneur van de column 'De directeur zit op het dak' (Trends, 8 september 2005, blz. 129) kan ik instemmen. Ik heb het gevoel dat de meerderheid van de leerkrachten openstaat voor nieuwe projecten, maar vooral aanmoediging mist om elk jaar opnieuw vol overgave te blijven vernieuwen in de klas en tijd te steken in extra projecten. Er duiken elke week nieuwe ideeën op, vooral van studiebureaus die waarschijnlijk zelf amper weten wat het inhoudt voor een klas te staan en hoeveel uren er effectief gewerkt wordt door de leerkrachten. Er is een grote taak weggelegd voor directie en coördinatoren om leerkrachten te blijven motiveren en soms ook te verplichten om te vernieuwen. Directies moeten meer tijd krijgen om een echt personeelsbeleid te voeren en ik pleit vooral voor het motiveren van mensen. Slechte leerkrachten moeten eruit, maar soms hebben mensen gewoon meer aanmoediging of belangstelling voor hun werk en inspanningen nodig. Het vervelende is dat je uitgebluste collega's weinig anders kan bieden dan voor de klas blijven staan en volhouden tot hun pensioen eraan komt. Twee weken geleden werd een op papier verstandige Waalse 'relance' op het getouw gezet (Trends, 8 september 2005, blz. 10). Nu nog afronden, anders is dit alweer een sierlijke maar onvoltooide fabeltjeskrant. Hoeveel "onmisbare" Europese en Belgische (lees: Vlaamse) steun werd de afgelopen jaren al niet roemloos in Wallonië verspild? Dus, om deze veldslag positief te beslechten, geen Waalse grootspraak meer, maar daden die echt aanslaan. Matino Metals. In de rubriek 'Zeven op zeven België' (Trends, 8 september 2005, blz. 11) schreven we dat het bedrijf Matino Metals de boeken zou hebben neergelegd, waardoor 65 banen verloren gaan. Dat klopt niet: het bedrijf heeft wel een herstructurering aangekondigd waarbij 65 banen bedreigd zijn. Wilt u reageren op artikelen in Trends ? Mail dan uw reactie naar trends@trends.be, fax ons op het nummer 02 702 48 02 of stuur uw commentaar naar Trends Lezersbrieven, Raketstraat 50 bus 4, 1130 Brussel.