Wat verdient de gemiddelde topmanager?

In het artikel Wat verdient de gemiddelde topmanager? (Trends, 16 juni 2005, blz. 44) toetst u in welke mate Bel-20-bedrijven op het vlak van transparante verloning beantwoorden aan de code-Lippens. Willen we niet in de val trappen van het louter formalistisch nastreven van conformiteit met een code en denken dat we dan goed besturen, dan is er ook nood aan een nieuwe, bijkomende dimensie in de benadering van deugdelijk bestuur. Daarbij moet continue verbetering op de voorgrond staan en niet (enkel) het in overeenstemming zijn met een set normen.
...

In het artikel Wat verdient de gemiddelde topmanager? (Trends, 16 juni 2005, blz. 44) toetst u in welke mate Bel-20-bedrijven op het vlak van transparante verloning beantwoorden aan de code-Lippens. Willen we niet in de val trappen van het louter formalistisch nastreven van conformiteit met een code en denken dat we dan goed besturen, dan is er ook nood aan een nieuwe, bijkomende dimensie in de benadering van deugdelijk bestuur. Daarbij moet continue verbetering op de voorgrond staan en niet (enkel) het in overeenstemming zijn met een set normen. Uit uw dossier blijkt dat er grote verschillen zijn in verloning van het topmanagement. Zo zal ook het optimale traject van die bedrijven naar deugdelijk bestuur verschillen. Daarnaast evolueert deugdelijk bestuur van een statisch naar een dynamisch proces: de verbetering is belangrijk, niet het bereikte plateau. Vandaag ontbreken echter de instrumenten om die benadering vorm te geven. In Albert II: Kuifje in China (Trends, 9 juni 2005, blz. 3) stelt Trends dat de Belgische textielbedrijven de huidige situatie al tien jaar geleden konden voorspellen, omdat er toen beslist werd om gespreid over tien jaar alle textielquota tegen 1 januari 2005 af te schaffen. De Belgische textielindustrie heeft zich daarop terdege voorbereid. Maar wat niemand tien jaar geleden kon voorspellen, is dat China zou toetreden tot de Wereldhandelsorganisatie. En laat dat nu net de marktverstorende factor zijn: China heeft de nieuwe markttoegang misbruikt om tegen dumpingprijzen de textielmarkt te veroveren. Moeten we intrinsiek gezonde bedrijven in Europa laten kapotgaan door Chinese dumpingpraktijken? Het invoeren van vrijwaringsmaatregelen door Europa is in het belang van de vrijhandel en dat is het omgekeerde van protectionisme. En wanneer er minder kan worden ingevoerd uit China, dan zijn er nog 180 andere lagelonenlanden die met veel plezier hun goedkope producten zouden willen uitvoeren naar Europa, weliswaar niet aan de extreem lage dumpingprijzen van China. Is het niet de bedoeling van de globalisering dat zoveel mogelijk landen er hun voordeel uit halen en niet één land, China?Fa Quix In het artikel De economische groei vertraagt (Trends, 2 juni 2005, blz. 52) laat u de rol van de vakbonden onvermeld, terwijl ze een zeer belangrijke cultuurfactor en actor zijn in het arbeidsbestel. Ze zijn de hefboom van overdreven eisen en de inspirator en onderhouder van een maatschappelijk verzurende cultuur die onze welvaart hypothekeert. Foto Beroepskrediet. In de rubriek Cocktail sloop vorige week een verkeerde foto onder de titel Beroepskrediet (Trends, 16 juni 2005, blz. 97). Op de tweede foto zag u niet de vermelde namen, wel (van l. naar r.) Philippe Vasseur, voorzitter groep Crédit Mutuel Nord Europe, Kirill Troussov, altviolist, Johannes Erkes, altsolist, Werner Rogiers, voorzitter directiecomité Beroepskrediet, Eric Charpentier, gedelegeerd directeur-generaal groep Crédit Mutuel Nord Europe en André Cormier, directeur-generaal groep Crédit Mutuel Nord Europe. Wilt u reageren op artikelen in Trends ? Mail dan uw reactie naar trends@trends.be, fax ons op het nummer 02 702 48 02 of stuur uw commentaar naar Trends Lezersbrieven, Raketstraat 50 bus 4, 1130 Brussel.