Imago van Vlaanderen

Inhakend op uw opinie in Trends van 19 mei 2005 (blz. 108) over 'het Vlaamse perceptieprobleem in het buitenland', naar aanleiding van Brussel-Halle-Vilvoorde, lijkt het me onbegrijpelijk dat de Vlaamse ministeries en kabinetten niet méér gebruikmaken van hun internetsites om daar meer en relevante informatie op te zetten in het Engels en het Frans.
...

Inhakend op uw opinie in Trends van 19 mei 2005 (blz. 108) over 'het Vlaamse perceptieprobleem in het buitenland', naar aanleiding van Brussel-Halle-Vilvoorde, lijkt het me onbegrijpelijk dat de Vlaamse ministeries en kabinetten niet méér gebruikmaken van hun internetsites om daar meer en relevante informatie op te zetten in het Engels en het Frans. Als ik een Nederlandsonkundige medewerker ben van om het even welke ambassade in Brussel, of een Nederlandsonkundige perscorrespondent, heb ik een probleem om Vlaamse standpunten te kennen over de Belgische politiek en economie. Nu staat er op de meeste Vlaamse overheidssites wel een beetje Engels en Frans, maar dat is te beperkt en het zijn meestal wat algemeenheden. Actueel, relevant nieuws in het Engels of Frans vind je vrijwel nooit op die overheidssites. Er werden tot nu toe slechts enkele bescheiden initiatieven genomen voor het diplomatiek corps in Brussel - zo is er het wekelijkse persoverzicht in het Engels dat de Vlaamse overheid in Brussel verspreidt. Met aandacht las ik uw opiniestuk 'Meer Naïma's op de werkvloer' van 12 mei 2005 (blz. 130). Tewerkstelling is inderdaad een belangrijk element voor integratie. Uit uw onderzoek blijkt dat verschillende initiatieven door onder meer de Vlaamse minister van Tewerkstelling, door Voka, Unizo, VKW en de vakbonden weinig resultaat hebben opgeleverd: nauwelijks 800 jobs per jaar! Het lijkt erop dat men alleen tijdelijke oplossingen voorstelt, terwijl er dringend nood is aan diepgaande analyses over de oorzaken van migraties - analyses op basis waarvan men dan evenwichtige en duurzame maatregelen zou kunnen nemen. Nochtans proberen bijna alle nieuwkomers zich aan te passen aan de 'couleur locale'. Nog nooit waren er zoveel immigranten met kennis van het Nederlands. Maar zelfs met stemrecht of verwerving van de nationaliteit, blijven immigranten door racisme en discriminatie steken in een zwakke socio-economische situatie. Het is voor hen gemakkelijker om Belg te worden dan een woning te vinden. En waarom nodigen televisiezenders in hun populaire praatprogramma's niet meer allochtonen uit? Alsof er geen Nederlandstalige immigranten zouden zijn die iets te vertellen hebben. Kritiek op verkozen immigranten lijkt echter evenzeer terecht, in die zin dat er weinig of geen doortastende initiatieven van hun kant zijn gekomen. Siemens. Philip Maertens is geen manager bij de automation & drives-afdeling van Philips, zoals we ten onrechte schreven in Trends van 19 mei 2005 (blz. 81), maar bij Siemens. Onze excuses.Wilt u reageren op artikelen in Trends ? Mail dan uw reactie naar trends@trends.be, fax ons op het nummer 02 702 48 02 of stuur uw commentaar naar Trends Lezersbrieven, Raketstraat 50 bus 4, 1130 Brussel.