Grootinquisiteur Steve

Hoewel ik het geregeld niet eens ben met uw cursief, omdat ik de indruk krijg dat Trends soms per se zijn objectiviteit wil aantonen door alle politieke partijen afwisselend eens te geselen, ga ik volledig akkoord met de inhoud van Grootinquisiteur Steve (Trends, 3 maart 2005, blz. 3).
...

Hoewel ik het geregeld niet eens ben met uw cursief, omdat ik de indruk krijg dat Trends soms per se zijn objectiviteit wil aantonen door alle politieke partijen afwisselend eens te geselen, ga ik volledig akkoord met de inhoud van Grootinquisiteur Steve (Trends, 3 maart 2005, blz. 3). Deze regering zal niet bij machte zijn het probleem van de gezondheidszorg op te lossen. Wie durft het aan het masterplan op te stellen en wie kan de actoren responsabiliseren? De middenklasse van de belangengroepen wil wel mee, maar de top moet zichzelf in stand houden. Justaert, Moens, Neels, Demotte - ze worden allemaal gestuurd door een steeds kleiner wordende maar o zo machtige groep: zij die er baat bij hebben dat er niets verandert. Er is nood aan klokkenluiders onder de artsen. Zij die de nomenclatuur en de technische prestaties misbruiken, moeten worden aangewezen. De (kleinere) farmabedrijven die solidair moeten boeten voor een claw back die steeds groter wordt door de extreem hoge prijzen van bepaalde producten, moeten zich uit pharma.be terugtrekken. De mutualiteiten en het Riziv moeten grondig gesaneerd worden. De gezondheidsdialogen hebben nog niet veel opgeleverd. Ze erkennen het probleem, maar brengen geen oplossingen en we weten dat zij die geen oplossingen aanbieden, deel van het probleem worden. De oplossingen van Trends of van Jan Remans zijn er nochtans, maar niemand heeft de moed om ze uit te voeren, want het zou te veel stemmen kunnen kosten. En daar waken Elio Di Rupo en Steve Stevaert angstvallig over. Dat bedrijven winst moeten maken, is inderdaad een waarheid als een koe (zie Kassa, kassa? in Trends, 17 februari 2005, blz. 3). Maar is Vlaanderen (en België) dan overwegend bevolkt met koeien (m/v) die dat niet begrijpen? Winst maken lijkt ook bijzaak in de nieuwe rage van on- dernemers-do- cusoaps. Niet te verwonderen dat er ruimte is voor een startersrage, waarvan vooral de politici garen spinnen. Laten we allen wakker worden uit de verwendroom, vooraleer de realiteit onder ons verdwenen is. Ik kan de ondertoon van het artikel De royale pensioenen van ambtenaren: een bom onder de begroting (Trends, 10 februari 2005, blz. 42) weinig waarderen. Niet omdat ik ambtenaar ben, maar wel om de erosie van het begrip arbeidscontract. Als ambtenaar gaat men een contract aan van lagere beloning gedurende een hele periode van zijn loopbaan tegenover een zekerheid wat betreft pensioen. Spelregels veranderen tijdens het spel wordt in elke sport als unfair aangezien. Spelregels kan men alleen veranderen voor nieuw aan te werven ambtenaren, maar zij zullen dan evenredig meer kosten. Dan moeten de lonen over heel de loopbaan de hoogte in. Uw opmerking over de betere verloning door Copernicus klopt overigens niet. Dat geldt slechts voor een klein aantal topambtenaren. BTW bedrijfsgebouwen. In het artikel BTW voor privé-gebruik van bedrijfsgebouwen aftrekbaar (Trends, 10 februari 2005, blz. 18) ontbreken twee woorden. De juiste zin luidt: "Het privé-gebruik zal jaarlijks aanleiding geven tot een spontane BTW-aftrek van 21 % over 12.000 euro (300.000 x 60 % x 1/15)." Zakenkabinet. In de rubriek Zakenkabinet van 3 maart 2005 (blz. 121) werd verkeerdelijk een tekst afgedrukt die ook al een week eerder in Trends was verschenen. Normaal had u hier de visie van Herman Daems op de sociaal-economische actualiteit moeten terugvinden. Onze excuses.