Maak van België het Ierland van het continent

Vaak publiceert Trends artikels die de vinger leggen op de wonden die geslagen werden en worden in de Belgische economie. Politici en syndicale verantwoordelijken doen die artikels maar wat graag af als praat die de werkgevers en zelfstandigen verdedigt, maar de sociale aspecten voor de rest van de bevolking bewust verwaarloost. Wellicht zal ook het artikel Maak van België het Ierland van het continent (Trends, 13 januari 2005, blz. 38) de beleidsverantwoordelijken niet tot een positief inzicht brengen.
...

Vaak publiceert Trends artikels die de vinger leggen op de wonden die geslagen werden en worden in de Belgische economie. Politici en syndicale verantwoordelijken doen die artikels maar wat graag af als praat die de werkgevers en zelfstandigen verdedigt, maar de sociale aspecten voor de rest van de bevolking bewust verwaarloost. Wellicht zal ook het artikel Maak van België het Ierland van het continent (Trends, 13 januari 2005, blz. 38) de beleidsverantwoordelijken niet tot een positief inzicht brengen. Politici die voor een termijn van vier jaar gekozen worden, durven het zich niet veroorloven antipathieke maar essentiële maatregelen te nemen die een verlenging van hun mandaat in het gedrang zouden kunnen brengen. Syndicale verantwoordelijken hebben nog steeds niet begrepen dat in België gevestigde bedrijven levensnoodzakelijk zijn voor de werkverschaffing en het welzijn. Wie het gros van de bevolking bij herhaling aanzet tot een bedrijfsonvriendelijke sfeer, wie geen doortastende maatregelen wil nemen om de concurrentiepositie te herstellen, graaft de ondergang van ons economisch bestand én van onze sociale zekerheid. Wie niets kan toegeven, dreigt op termijn alles te verliezen. Blijven de partijen de fundamentele problemen negeren bij gebrek aan moed om de vergrijzing, de gezondheidszorg en het onderwijs aan te pakken? De media kunnen iemand maken of breken. Kunnen ze misschien, met verenigde krachten, een eind maken aan de volksverlakkerij van sommige politici, de tomeloze groei van Vlaamse, Brusselse, Waalse en Europese parlementsleden die (misschien ongewild en onbewust) meer bijdragen tot de langzame afbraak dan tot de opbouw van België? Kan Trends hierin het voortouw nemen? De verkiezing van Ajit Shetty (Janssen Pharmaceutica) tot Manager van het Jaar en de schitterende boodschap die hij liet optekenen in het interview (Trends, 13 januari 2005, blz. 66) zijn een opsteker voor de farmaceutische wereld. Ondertussen zadelt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte (PS) - met volmachten! - de apothekers op met een vernederende barcode. De Belgische overheid lijkt wel een heksenjacht te voeren op de farmaceutische sector. Blijkbaar moeten de farmabedrijven boeten voor de ontsporing van het budget. Ze mogen een flink deel van hun winst inleveren als de uitgaven de geplande krappe budgettering overschrijden. De Belgische regering heeft een octrooi voor zottigheden (zie ook de opinie van Frans Crols in Trends van 13 januari, blz. 134). Janssen Pharmaceutica. In het artikel Manager van het Jaar 2004 (Trends, 13 januari 2005, blz. 66) meldden we dat Janssen Pharmaceutica bijna een kwart van zijn O&O in Vlaanderen investeert en 20 % van de toegevoegde waarde van de Kempen (arrondissement Turnhout) aanbrengt. In werkelijk is Janssen Pharmaceutica goed voor een kwart van alle O&O in Vlaanderen. Fabelta Ninove. Berry Floor-groep meldt dat zijn Oost-Vlaamse dochter Fabelta Ninove de productie van viscosegaten stop zet. Er is hoegenaamd geen sprake van een faillissement, zoals verkeerdelijk in de rubriek '7 op 7' gemeld (Trends, 20 januari 2005, blz. 12).M. Geerts