GEEF UW FEEDBACK

Wilt u reageren op artikelen in Trends ? Mail dan uw reactie naar trends@trends.be, fax ons op het nummer 02 702 48 02 of stuur uw commentaar naar Trends Lezersbrieven, Raketstraat 50 bus 4, 1130 Brussel.
...

Wilt u reageren op artikelen in Trends ? Mail dan uw reactie naar trends@trends.be, fax ons op het nummer 02 702 48 02 of stuur uw commentaar naar Trends Lezersbrieven, Raketstraat 50 bus 4, 1130 Brussel. Thomas Leysen, de Trends-premier, vindt dat de "afschaffing van deze nutteloze verplichtingen (vergunning blindenstok, wetgeving op duiven enzovoort) voorbeeldig is, maar toch eerder rommelen in de marge" (Trends, 25 november 2004, blz. 137). De heer Leysen reageert daarmee op de beslissingen van de ministerraad. Hij doet dit echter door de maatregelen eruit te nemen die een leuk citaat opleveren (iets wat men eerder verwacht van zittende politici dan van de premier van een 'zakenkabinet'). Hij gaat voorbij aan de vele andere structurele vereenvoudigingen die op diezelfde ministerraad werden beslist. Bijvoorbeeld: de hervorming van de verplichtingen inzake oproepingen tot de algemene vergadering. Die hervorming heeft gevolgen voor 250.000 vennootschappen en betekent een potentiële besparing van 80 miljoen euro. De heer Leysen verwijst in dit verband naar een recente studie van de Wereldbank. Hij vergeet te vermelden dat diezelfde studie België op nummer drie (!) van 146 landen plaatst vanwege de vooruitgang die we in een jaar tijd hebben geboekt inzake het verminderen van de administratieve lasten voor het opstarten van een bedrijf. Ook gaat de heer Leysen voorbij aan 55 andere concrete vereenvoudigingen. Bijvoorbeeld: de verhoging van de BTW-drempels voor de trimestriële aangifte, de wetgeving over elektronische facturatie, het elektronische notariaat. Het feit dat ik sinds 1 oktober voor alle nieuwe federale regelgeving een voorafgaande administratieve lastentoets heb ingevoerd, wordt ook niet vermeld door de heer Leysen. Ik zou iets willen toevoegen aan de brief van apotheker Charly Vanhoof (Trends, 25 november 2004, blz. 6). Dat kleinzerige gedoe van prins Filip en prinses Mathilde heeft mij doen inzien dat Marie-Rose Morel onze prinses in China is. Prinses Mathilde komt over als een trezebezeke. Ik vind het ook niet erg netjes dat men steeds prinses Mathilde en prins Filip in beeld brengt op televisie. De harde werkers, zij die jarenlang hun beste krachten hebben gegeven en nog geven, worden totaal vergeten. En dat is de vader van Marie-Rose Morel. U schreef weer rake commentaren over onze ziekteverzekering, die eigenlijk failliet is (Trends, 2 december 2004, blz. 130). Socialisten voeren de forcing, opbod hier en daar, om op geneesmiddelen te besparen. Minister van Sociale Zaken Rudy Demotte (PS) wil Wallonië sparen en denkt dat het opdoeken van apothekers tot een lagere consumptie zal leiden. De SP.A wil niet anders zijn en voorzitter Steve Stevaert is geobsedeerd door het kraken van de prijzen. Is winst maken zo vies? En hoe zit het met de train de vie van de vaak gepolitiseerde ziekenkassen? Voor de apotheker ziet het er niet zo fris uit, en nooit lees ik: wat een geluk dat die medicijnen bestaan. Voor de bedrijven is het: leid ons niet in de bekoring om naar het buitenland te trekken. Lernout & Hauspie. In ons Telex-bericht over Lernout & Hauspie (Trends, 2 december 2004, blz. 11) staat dat gedupeerde L&H-aandeelhouders die aanspraak willen maken op de minnelijke schikking die accountant KPMG treft, zich voor 10 december moeten melden. Dat is onjuist: 10 december is de termijn om uitsluiting te vragen. Om aanspraak te maken, moet de claim uiterlijk einde maart 2005 ingediend worden. Belastingverlaging. In het artikel 'Belastinghervorming is losse flodder' (Trends, 2 december 2004, blz. 130) schreven we dat de regering in 1991 een algemene belastingverlaging aankondigde. Het jaartal klopt niet: het was in 1999.