Minister De Decker en corruptie in Congo

In de rubriek 'Opinies' (Trends, 30 september 2004, blz. 124) wordt gesteld dat ik als minister van Ontwikkelingssamenwerking de corruptie in Congo wil vergoelijken. Er wordt ook gesteld dat België de verkiezingen zou willen uitstellen. Dat is volledig incorrect.
...

In de rubriek 'Opinies' (Trends, 30 september 2004, blz. 124) wordt gesteld dat ik als minister van Ontwikkelingssamenwerking de corruptie in Congo wil vergoelijken. Er wordt ook gesteld dat België de verkiezingen zou willen uitstellen. Dat is volledig incorrect. Tijdens mijn officiële bezoek aan de Democratische Republiek Congo, van 11 tot 14 september 2004, heb ik aan president Joseph Kabila de eisen van België en de internationale gemeenschap beklemtoond voor een strikte kalender voor de overgang en de verkiezingen, en voor de noodzaak aan deugdelijk bestuur en de strijd tegen corruptie. Ik heb dezelfde eisen herhaald tegenover alle andere Congolese functionarissen die ik heb ontmoet. De vertegenwoordigers van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in Congo hebben me de strenge mechanismen uitgelegd die verzekeren dat de Belgische ontwikkelingshulp de doelgroep bereikt. Deugdelijk bestuur is een stempel die ik als minister wil drukken op de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Die prioriteit heb ik ook duidelijk gemaakt tijdens mijn toespraak ter gelegenheid van de 'Diplomatieke dagen' op 3 september 2004. De conferentie van de Wereldbank (2 oktober 2004 in Washington) heeft me de gelegenheid geboden om op een hoger niveau die eisen voor een deugdelijk bestuur te herhalen en om het belang te beklemtonen van het eerbiedigen van de kalender voor de transitie in de Democratische Republiek Congo. Ik heb de Wereldbank voorgesteld een specifiek programma op te stellen ter bestrijding van corruptie in de landen van de Derde Wereld. België zou dit programma vanzelfsprekend mee financieren. Congo heeft de grote multinationale instellingen nodig, maar het land heeft ook nood aan alle openbare en privé-partners die bereid zijn in de toekomst te investeren. De hardnekkigheid waarmee bepaalde personen elk Belgisch project in de Democratische Republiek Congo bestrijden, kan de indruk geven dat elke kans op wederopbouw en overgang tot de democratie in het land bewust en systematisch worden tegengewerkt. In 'Tabula rasa' en andere artikels in Trends van 30 september 2004 wordt de precaire toestand in België voortreffelijk weergegeven. De lamentabele aanpak van de problemen én de bressen in de begroting komen duidelijk tot uiting. Eén boodschap: er mogen geen tijd en geld meer verspild worden. In dezelfde week vond federaal minister van Ambtenarenzaken en Maatschappelijke Integratie Christian Dupont (PS) het wel nog nodig om tijd en geld te verspillen: hij bestelde een studie over de aantrekkingskracht van het Vlaams Blok. Leest die man geen kranten en tijdschriften? Een partij groeit niet zomaar. De excellentie zou beter in eigen boezem kijken. De Vlamingen zijn de linkse leer van de dominante PS kotsbeu. Wat geeft Frans Crols het recht te beweren dat "véél eerstejaars de kolchoz binnenwandelen zonder één grein belangstelling voor hun cursussen te hebben" (Trends, 30 september 2004, blz. 126)? Uiteraard zit er overal kaf tussen het koren. Na de schifting blijven evenwel jonge mensen over, die volop op zoek zijn naar een identiteit en die zich door hard te werken hun weg zoeken in onze - niet makkelijke - westerse samenleving. Het gaat niet alleen om pinten en meiden. Of universiteiten al dan niet een kolchoz zijn? De rector van de KU Leuven heeft al laten blijken dat hij wel weet hoe het moet. Barco. In Trends van 7 oktober 2004 (blz. 62) schreven we dat de divisie Media & Entertainment van Barco verlieslatend is. Niet de divisie boekt verlies, dat is alleen het geval voor haar business unit Digital Camera.