Zwartwerk

In 'De kost van de vergrijzing wordt onderschat' (Trends, 23 september 2004, blz. 38) noemt professor Bea Cantillon de aanpak van de sociale en fiscale fraude in ons land cruciaal voor een oplossing van de financiering van ons sociaal vangnet en van de vergrijzing. Ze heeft gelijk, maar haar oplossing lijkt eenzijdig. Ze wil de strijd tegen de sociale en fiscale fraude centraal stellen door een grotere pakkans en zwaardere boetes. Daardoor legt ze eenzijdig de klemtoon op een repressieve aanpak en gaat ze voorbij aan de oorzaken. Waarom bestaat er in ons land zoveel zwartwerk? Wie is er nog in staat, bijvoorbeeld, een woning volledig legaal te (laten) bouwen? De loonlasten zijn loodzwaar. Daardoor wordt een arbeidsintensi...

In 'De kost van de vergrijzing wordt onderschat' (Trends, 23 september 2004, blz. 38) noemt professor Bea Cantillon de aanpak van de sociale en fiscale fraude in ons land cruciaal voor een oplossing van de financiering van ons sociaal vangnet en van de vergrijzing. Ze heeft gelijk, maar haar oplossing lijkt eenzijdig. Ze wil de strijd tegen de sociale en fiscale fraude centraal stellen door een grotere pakkans en zwaardere boetes. Daardoor legt ze eenzijdig de klemtoon op een repressieve aanpak en gaat ze voorbij aan de oorzaken. Waarom bestaat er in ons land zoveel zwartwerk? Wie is er nog in staat, bijvoorbeeld, een woning volledig legaal te (laten) bouwen? De loonlasten zijn loodzwaar. Daardoor wordt een arbeidsintensieve sector als de bouw sterk getroffen. Bovendien blijkt de gemiddelde Belg netto van zijn brutoloon te weinig over te houden. Bijgevolg wordt gezocht naar alternatieve betaalbare oplossingen. Unizo stelt een dubbele aanpak voor: de pakkans verhogen door correcte controles (ook op werknemers) én het mogelijk maken om op een legale manier en zonder te zware lasten iets bij te verdienen. Dat kan voor werknemers het best bij hun werkgever. Die is vaak vragende partij én biedt de werknemer de nodige arbeidsrechterlijke en sociale bescherming. Het door Unizo gelanceerde over- urenvoorstel vertrekt van deze basisanalyse. Beloon wie meer wil werken door soepeler en voor de werknemer netto hogere overuren én verlaag de kosten erop voor de werkgever. Dat is de enige weg om zwartwerk doeltreffend te witten. Werknemers, werkgevers, overheid, sociale zekerheid, klanten en op termijn ook de tewerkstelling winnen erbij. Als bedrijfsjurist met een boeiende job verbaast het me dat er in 'De best betaalde jobs' (Trends, 23 september 2004, blz. 81) weinig of niet over juristen gerept wordt. Nooit eerder was er zoveel regelgeving. Nooit eerder werd er zoveel gesproken over corporate governance. Toch wordt het beroep niet als een 'job met toekomst' vermeld. In de Franse economische magazines Challenges (9 september 2004) en L'Expansion (september 2004) bleek dat juristen in trek zijn in Frankrijk. Vanwaar het verschil tussen twee buurlanden? Hebben de Franse ondernemingen meer waardering voor regelgeving? Elke onderneming wordt geacht de wet te kennen. Of is het eerder een kwestie van perceptie van het beroep zelf? Hebben de Franse juristen zich beter kunnen profileren en valoriseren dan de Belgische? In 'Tabula rasa' (Trends, 30 september 2004, blz. 3) herhaalt hoofdredacteur Piet Depuydt de droevige waarheid (die best op de cover had mogen prijken). Helaas vrees ik dat het de zoveelste roep in de woestijn is. 'Petit pays, petit esprit' wordt alweer dik in de verf gezet, maar iedereen doet voort alsof zijn neus bloedt. En dan maar verwonderd zijn dat de 'betwiste' partij alweer zoveel vooruitgang boekt. Wilt u reageren op artikelen in Trends ? Mail dan uw reactie naar trends@trends.be, fax ons op het nummer 02 702 48 02 of stuur uw commentaar naar Trends Lezersbrieven, Raketstraat 50 bus 4, 1130 Brussel. Knack. In Trends van 30 september 2004 (blz. 78) schreven we dat Knack een achteruitgang van 12 % kende in CIM-bereik, een terugval die in lijn ligt met de betaalde verkoop. Die laatste zinsnede is incorrect. Onze excuses. ABVV. In Trends van 9 september 2004 (blz. 46) schreven we dat in La Louvière het lokale gewest van ABVV en BBTK betrokken zijn bij de verkoop en wederaankoop van het Mai- son du Peuple. Beide ABVV-organen ontkennen dat er van een wederaankoop sprake is. Er was wel een optiecontract van wederaankoop op lange termijn, maar daar zou op dit moment geen sprake meer van zijn.