Is groen! nodig?

De woorden 'economie' en 'ecologie' tellen maar twee verschillende letters, en toch zijn het totaal verschillende concepten. Kortzichtige kosten-batenanalyses toepassen op macro-ecologische problemen, zoals professor Björn Lomborg deed in Trends van 24 juni 2004 (blz. 52) is een gevaarlijk en simplistisch discours.
...

De woorden 'economie' en 'ecologie' tellen maar twee verschillende letters, en toch zijn het totaal verschillende concepten. Kortzichtige kosten-batenanalyses toepassen op macro-ecologische problemen, zoals professor Björn Lomborg deed in Trends van 24 juni 2004 (blz. 52) is een gevaarlijk en simplistisch discours. Ecologie laat zich immers niet in een economisch keurslijf duwen. Besmettelijke ziekten uitroeien is een nobel doel; alleen zijn die ziekten niet het universele kernprobleem van Moeder Aarde. Langetermijncalamiteiten zoals overbevolking, lucht- en watervervuiling zijn dat wél. Professor Lomborg minimaliseert in zijn boek 'The Skeptical Environmentalist' de nefaste (funeste?) gevolgen van de industrialisatie op het milieu. Het is een utopie om te geloven dat deze of gene wetenschapper momenteel elke relevante parameter op het milieu kan inschatten. De moraal: beter voorkomen dan genezen! Lezer A. Hendrickx maakt zich in Trends van 1 juli (blz. 6) zorgen over de mogelijke concurrentie voor al bestaande publicaties en 'intermediairs'van de internetovernamemarkt. We begrijpen die bekommernis, maar ze is voorbarig. Unizo nam het initiatief na studies waaruit bleek dat een nog meer accurate informatie over vraag en aanbod op de overnamemarkt voor KMO's nodig is. Het is noodzakelijk dat de continuïteit van de KMO's maximaal wordt verzekerd. Dat is de reden waarom de Vlaamse overheid dit initiatief mee ondersteunt. Het is de uitdrukkelijke bedoeling van Unizo om bij de uitwerking van het project de bestaande, belangrijke 'intermediairs'maximaal te betrekken en hun belangrijke en vertrouwelijke experttaak daardoor nog te versterken. Na een eerste schok op 13 juni 2004 werd ik een tweede keer onaangenaam verrast door de uitslag van de Trends CEO-Poll (Trends 1 juli, blz. 14). Het is een schande dat meer dan één op twee bedrijfsleiders wenst dat een racistische en fascistische partij aan de macht komt in Vlaanderen. Wat denken die slimme managers wel? Dat buitenlandse investeerders zitten te wachten op een extreem-rechtse regering in deze negorij die Vlaanderen heet en amper een voorschoot groot is? Ze zullen wel eens snel zien hoe de fondsen het land verlaten. Wilt u reageren op artikelen in Trends ? Mail dan uw reactie naar trends@trends.be, fax ons op het nummer 02 702 48 02 of stuur uw commentaar naar Trends Lezersbrieven, Raketstraat 50 bus 4, 1130 Brussel.