Kleinere naties presteren beter

Het omslagverhaal in Trends 'Kleinere naties presteren beter û levert onafhankelijkheid winst op?' (Trends, 3 juni 2004, blz. 56) heeft mijn ogen geopend!
...

Het omslagverhaal in Trends 'Kleinere naties presteren beter û levert onafhankelijkheid winst op?' (Trends, 3 juni 2004, blz. 56) heeft mijn ogen geopend! Wij moeten streven naar een onafhankelijk West-Vlaanderen. West-Vlaanderen heeft alle troeven om een zelfstandige, rijke natie te zijn. De West-Vlamingen beschikken over een eigen identiteit die totaal verschillend is van de andere provincies die nu deel uitmaken van de kunstmatig in elkaar geflanste deelstaat Vlaanderen. West-Vlamingen zijn koppige, trotse, harde werkers. Daarom zijn er ook minder werklozen in West-Vlaanderen. De West-Vlamingen beschikken over een eigen taal, het West-Vlaams. West-Vlaanderen beschikt over een rijke geschiedenis. Op economisch vlak staat West-Vlaanderen er beter voor dan de andere provincies. Geografisch is West-Vlaanderen zeer goed gelegen en dankzij de goede infrastructuur (wegen, zeehaven, luchthaven) is West-Vlaanderen een open venster naar Europa en de wereld... Tot mijn grote ergernis las ik in Trends van 10 juni 2004 (blz. 19) dat de Vlaamse regering een subsidie heeft toegekend voor het opzetten van een database van bedrijfsovernames (samenbrengen van kopers en verkopers van KMO's), een initiatief van Unizo en Bobex. Als Unizo en Bobex in concurrentie willen treden met de al bestaande databases, publicaties en de vele 'intermediairs' in deze markt, dan is dat hun goed recht. Het is echter niet de taak van de overheid om subsidies te verlenen in een situatie waarbij er geen 'zwakkere' partij betrokken is die zijn belangen niet perfect kan verdedigen binnen het kader van de vrije markt. Een ondernemer die zijn bedrijf wenst te verkopen noch een ondernemer die een bedrijf wenst aan te kopen heeft daar de hulp van een door de overheid gesteunde organisatie voor nodig. Wie het artikel 'Het denken in België is niet vrij' leest (Trends, 17 juni 2004, blz. 68), kan niet anders dan besluiten dat het met de toekomst van België nog slechter is gesteld dan we al vermoedden. Eindelijk durft iemand eens te zeggen dat Wallonië, en dan vooral de PS van Elio Di Rupo, een blok aan het been is. Wie dit artikel leest, krijgt werkelijk dat indruk dat de Titanic aan het zinken is terwijl het combo van premier Guy Verhofstadt lustig blijft doorspelen. Laten we hopen dat onze Vlaamse politici eindelijk eens het licht zien. Is het niet erg dat een prima minister zoals Luc Van den Bossche, op het ogenblik dat hij de actieve politiek vaarwel zegt, verklaart dat er met de Walen niet te regeren valt. Maar blijkbaar durven politici zoiets niet te zeggen als ze nog politiek actief zijn. AM Services. In het Fortuin-artikel over de voordelen van vastgoed in Zwitserland (Trends, 24 juni 2004, blz. 74) vermeldden we een verkeerd webstekadres van het Zwitserse vastgoedbedrijf AM Services. Dit is het juiste: www.alpsmountains.ch Mayfair. In het artikel over Mayfair (Trends, 24 juni 2004, blz. 56) werd niet verwezen naar de website van Trends, waar een uitgebreider dossier over Mayfair te raadplegen valt. Bij deze zetten we dit recht. Wenst u meer te vernemen over de achtergronden en verwikkelingen rond deze al sinds 1996 aanslepende zaak, surf naar www.trends.be Schelstraete & Desmedt. In het artikel 'Eén jaar vrij. Wat nu?' (Trends, 24 juni 2004, blz. 42) omschreven we de firma Schelstraete & Desmedt als 'selectiekantoor'. De activiteit van het bedrijf is evenwel 'executive search'.