Tabaksreclame

Het is aandoenlijk te lezen hoe de tabaksindustrie zich in allerlei bochten wringt om het adverteren voor hun product als bijna onbetekenend voor te stellen (Trends, 19 februari 2004, blz. 78). "Reclame helpt bij de keuze in de winkel, maar doet niet méér roken." Kom nou. Roken heeft niemand nodig, dus hoe anders dan door reclame creëer je de behoefte om een sigaret op te steken?
...

Het is aandoenlijk te lezen hoe de tabaksindustrie zich in allerlei bochten wringt om het adverteren voor hun product als bijna onbetekenend voor te stellen (Trends, 19 februari 2004, blz. 78). "Reclame helpt bij de keuze in de winkel, maar doet niet méér roken." Kom nou. Roken heeft niemand nodig, dus hoe anders dan door reclame creëer je de behoefte om een sigaret op te steken? De publiciteit en de polemieken die er onlangs rond tabaksgebruik in de media verschijnen, geven sommigen misschien de indruk dat er een hetze tegen de roker aan de gang is. Niets is minder waar. Het is een feit dat vooral de tabaksindustrie de begrippen vrijheid en hoffelijkheid naar de verstokte verslaafde uitspeelt. Intussen eisen longkankerpatiënten en andere slachtoffers van tabaksgerelateerde aandoeningen in Amerika torenhoge schadeclaims van de tabaksindustrie. Die mensen zouden geen schijn van kans hebben gehad als de tabaksfabrikanten de bewijzen voor de schade die roken toebrengt geen tientallen jaren zeer bewust hadden achtergehouden. Net als het feit dat nicotine verslavend werkt. De tabaksindustrie is allerminst geïnteresseerd in rokers die in het weekend "voor de gezelligheid" een sigaretje of twee, drie opsteken. Achter de reclame zit de bedoeling zoveel mogelijk mensen verslaafd te maken. Een verslaafde die één of twee pakjes per dag op rookt, is immers een veel betere klant. Het artikel 'Hoe waterstof uw rijgedrag zal veranderen' (Trends, 22 januari 2004, blz. 54) was een hallelujakreet voor het gebruik van waterstof als motorbrandstof. Maar zoals altijd werd het gebruik van koolzaadolie doodgezwegen. Koolzaadolie sluit volledig aan bij de bestaande technologie van een dieselmotor. Die is oorspronkelijk gecreëerd om op plantaardige oliën te draaien. De voordelen van auto's die op koolzaadolie rijden, zijn onmiskenbaar: geen emissie, geen gevaar voor het milieu bij een lek, geen kapitaalvlucht, boeren zouden meer werk krijgen en de afstand tussen producent en verbruiker wordt kleiner. In het artikel 'Gezocht: sponsor voor uw doktersrekening' (Trends, 4 maart 2004, blz. 62) schrijft u dat elke alternatieve financiering van de sociale zekerheid zinloos zou zijn als bijdrage tot de verlichting van de lasten op arbeid. Merkwaardig, want sociale bijdragen vervangen door een gezondheidsbijdrage op het inkomen impliceert nochtans een gedeeltelijke verschuiving van de lasten van actieven (arbeid) naar niet-actieven (uitkeringstrekkers). Hetzelfde geldt voor een alternatieve financiering via consumptiebelastingen (BTW en accijnzen), waarbij de herverdeling ten voordele van actieven nog versterkt wordt door het feit dat consumptiebelastingen niet inkomensgerelateerd zijn. Heikel punt is hier wel dat bepaalde producten (energie) ook in belangrijke mate door ondernemingen worden verbruikt en dat belastingverhogingen hier dus botsen met de internationale concurrentiekracht van onze ondernemingen en nadelig kunnen zijn voor de werkgelegenheid. Bovendien zijn er de Europese beperkingen, zowel wettelijk (Europese BTW-richtlijnen) als feitelijk (hogere consumptiebelastingen dan in de buurlanden verplaatst aankopen over de grens). De winst van die alternatieve financiering zit overigens niet alleen in een verschuiving van lasten van actieven naar niet-actieven. Je creëert ook een veel betere incentive-structuur. Iedereen betaalt een persoonlijke bijdrage en voelt dus meteen wat gezondheidszorg kost. Demimpex. In Trends van 4 maart 2004 (blz. 21) schreven we ten onrechte dat het exportbedrijf Demimpex 400 werknemers telt. Demimpex haalde in 2002 met 40 werknemers een omzet van 87 miljoen euro. Onze excuses. Wilt u reageren op artikelen in Trends ? Mail dan uw reactie naar trends@trends.be, fax ons op het nummer 02 702 48 02 of stuur uw commentaar naar Trends Lezersbrieven, Raketstraat 50 bus 4, 1130 Brussel.