We kregen tijdens de afgelopen week een groot aantal reacties binnen op het omslagverhaal (en meer bepaald de omslagfoto) van Martine Reynaers, de Manager van het Jaar 2003 (Trends, 8 januari 2004). Volgende week krijgt u alle reacties samengebundeld in een extra uitgebreide brievenrubriek.
...

We kregen tijdens de afgelopen week een groot aantal reacties binnen op het omslagverhaal (en meer bepaald de omslagfoto) van Martine Reynaers, de Manager van het Jaar 2003 (Trends, 8 januari 2004). Volgende week krijgt u alle reacties samengebundeld in een extra uitgebreide brievenrubriek. Trends publiceerde de afgelopen maanden geregeld artikels over de trukendoos van de federale minister van Begroting in verband met het pensioenfonds van Belgacom. En in het nummer van 18 december 2003 (blz. 140, Schaf de euro af) voorspelde u terecht het verschijnen van een wit konijn uit de hoed van de Belgische politiek. Volgens de denkpiste 'Als de groten sjoemelen, dan mogen de kleintjes dat ook' kan worden gewerkt aan een compromis dat de zonden van het kleintje (België) en de groten (Frankrijk en Duitsland) gelijktijdig bedekt met de mantel der liefde. Een nefast gevolg kan zijn dat de burger niet alleen zijn vertrouwen en zijn respect verliest voor de Belgische politiek, maar voor de politiek 'tout court'. Politiek onterend daarbij is dat de Belgische welvaartsstaat er niet in slaagt om de al lang beloofde ontwikkelingshulp ten belope van 0,7 % van het bruto nationaal product te verstrekken. Uiteindelijk betekent dit dat de politici een begrotingsevenwicht bereiken op de rug van de armsten van deze wereld. Dientengevolge komt er een te groot aantal van die radeloze sukkelaars naar ons land en geven we het ontbrekende deel van die 0,7 % uit aan asielprocedures, OCMW, kosten van repatriëring enzovoort. In Trends van 11 december 2003 (blz. 100) belichtte u de dvd-recordermarkt. U schreef onder meer dat personen die kiezen voor enkelvoudig beschrijfbare dvd-schijfjes niet zoveel betalen, terwijl dat anders ligt voor wie herschrijfbare dvd's in huis haalt. Deze uitspraak doet de dvd+RW tekort. De dvd+RW is per definitie de gedoodverfde opvolger van de VHS-cassette. Net zoals met een VHS-cassette kan de eindklant de dvd+RW nagenoeg onbeperkt overschrijven. Bovendien hebben gebruikers met dvd+RW-schijven de mogelijkheid om videofragmenten weg te nemen en in te lassen. Dit kan nooit met een eenmaal beschrijfbaar medium. Een eenmaal beschrijfbare disk is inderdaad 30 % goedkoper dan een overschrijfbare. U moet echter rekening houden met de beperkingen van dit formaat. Zo'n schijf is ideaal voor het opnemen van favoriete films die u onbeperkt wilt bewaren, maar een verloren investering als u de zoveelste soap niet wilt missen en later nog eens bekijken. Van harte proficiat met uw pleidooi voor een totaal andere én frisse perceptie van het mislukken in ondernemen (Trends, 18 december 2004, blz. 45). 'Mislukken' interpreteer ik als iets wat iemand nog niet is 'gelukt', net zoals in het Japanse boogschieten het doel 'missen' nuttige informatie geeft om te weten wanneer, wat, waar en hoe bij te sturen. In Amerika worden ondernemers gelukgewenst met hun mislukkingen. Walt Disney had al drie faillissementen achter de rug voor hij met Disneyworld startte... Intergarden. In de cijfertabel bij het artikel 'Intergarden wijkt uit naar India' (Trends, 27 november 2003, blz. 48) stonden enkele fouten. De opgegeven cijfers van Intergarden NV waren omgerekend naar miljoen euro en stonden dus niet in duizend euro, zoals aangegeven in de tabel. Bovendien werd het nettoverlies in 2002 (23.000 euro) dan weer níét omgerekend. Voor de goede orde volgen hierna de geconsolideerde kerncijfers van de Intergarden Groep (niet NV, maar inclusief de buitenlandse dochters) over 2002, zoals verstrekt door de bedrijfsleiding: 33,79 miljoen euro omzet, 6,398 miljoen euro eigen vermogen, 1,51 miljoen euro nettowinst voor belastingen, 2,73 miljoen euro cashflow, 115 personeelsleden. De solvabiliteit bedraagt 20 %, de liquiditeitsratio 0,34. Ten slotte wenst de directie van Intergarden nog aan te vullen dat het bedrijf in 1989 niet alleen door Geert Spanoghe werd opgericht, maar ook door de heren Josse en Philippe Raes. Wilt u reageren op artikelen in Trends ? Mail dan uw reactie naar trends@trends.be, fax ons op het nummer 02 702 48 02 of stuur uw commentaar naar Trends Lezersbrieven, Raketstraat 50 bus 4, 1130 Brussel.