Muziekindustrie op zoek naar kiss of life

Het dossier over de muziekindustrie in e-Trends (Trends, 2 oktober 2003, blz. 71) geeft een goed beeld van de huidige situatie. Wel wil ik aanstippen dat de muziekindustrie meer doet dan zich concentreren op internet of op de bescherming van de cd's om het tij te keren. Er zijn nog heel wat andere manieren, zoals:
...

Het dossier over de muziekindustrie in e-Trends (Trends, 2 oktober 2003, blz. 71) geeft een goed beeld van de huidige situatie. Wel wil ik aanstippen dat de muziekindustrie meer doet dan zich concentreren op internet of op de bescherming van de cd's om het tij te keren. Er zijn nog heel wat andere manieren, zoals: het verkopen van muziek via mobiele telefoons (ringtones, maar ook het downloaden van songs) is potentieel een groeimarkt we zijn vol- op bezig met het introduceren van de opvolger van de cd: de super audio cd of dvd-audio. Beide formaten geven de consument een totaal nieuwe manier van muziek consumeren (hoge kwaliteit geluid en surround sound) en zijn bovendien veel beter beschermd tegen piraterij en het illegaal kopiëren dan de cd. De redenering dat de gratispolitiek neerkomt op een herverdeling van de rijkdom wil Steve Stevaert (Trends, 2 oktober 2003, blz. 54) ons maar al te graag doen geloven, omdat het zo mooi past in het verhaal van links. Mutatis mutandis loopt rechts graag te verkondigen dat zij de prijs betalen voor het gratisverhaal. De achterliggende redenering dat de factuur van een gratis dienstverlening vanuit de algemene belastingpot wordt betaald en daardoor zwaarder weegt op de belastingbrief van mensen met een groter inkomen, deugt niet helemaal. Net omdat ze vanuit de algemene belastingpot wordt betaald, valt het eigenlijk niet uit te maken wie nu precies opdraait voor de kosten van het gratis dienstenaanbod. De meerverdiener merkt op geen enkele wijze enige exclusieve verandering in zijn nadeel en ook hij kan, terecht, gebruikmaken van de gratis diensten. De meerverdiener zou pas een nadeel merken als de factuur effectief en exclusief aan de hogere inkomens wordt doorgespeeld, door bijvoorbeeld een extra belasting te heffen vanaf een bepaald inkomen of door een bepaald voordeel waarvan de hogere inkomens konden genieten, terug te schroeven. Maar nu is het zelfs niet onmogelijk dat de mensen met de lage inkomens, waarvoor de gratis diensten zogezegd op de eerste plaats bedoeld zijn, volledig opdraaien voor de factuur. Hoezo? Doordat de factuur wordt betaald vanuit de algemene belastingpot, zal het bedrag in die pot evenredig verminderen. Daardoor blijft er minder geld over voor andere tegemoetkomingen aan de lage inkomens. In dat geval financieren deze laatste de gratis diensten. In het opiniestuk 'De politieke les van Ford - Nine Eleven in Vlaanderen' (Trends, 9 oktober 2003, blz. 132) raadt u premier Guy Verhofstadt aan een abonnement te nemen op The Economist. Geen paniek: een kopie van het desbetreffende artikel ('De moeilijkheden bij Ford') werd toentertijd door mij persoonlijk rondgedeeld op het partijbestuur van de VLD. Ik heb hetzelfde trouwens gedaan met de talrijke artikelen pro transparantie van de lonen van bestuurders in beursgenoteerde bedrijven - iets waarvoor The Economist al jaren pleit en waartegen alleen conservatieven zich kunnen verzetten. Misschien kunt u ook eens dit soort artikelen citeren. Het zou Trends alleen maar versterken. Wilt u reageren op artikelen in Trends ? Mail dan uw reactie naar trends@trends.be, fax ons op het nummer 02 702 48 02 of stuur uw commentaar naar Trends Lezersbrieven, Raketstraat 50 bus 4, 1130 Brussel. Dirk De Clippeleir Algemeen Directeur Universal Music België