GEEF UW FEEDBACK

Wilt u reageren op artikelen in Trends ? Mail dan uw reactie naar trends@trends.be, fax ons op het nummer 02 702 48 02 of stuur uw commentaar naar Trends Lezersbrieven, Raketstraat 50 bus 4, 1130 Brussel.
...

Wilt u reageren op artikelen in Trends ? Mail dan uw reactie naar trends@trends.be, fax ons op het nummer 02 702 48 02 of stuur uw commentaar naar Trends Lezersbrieven, Raketstraat 50 bus 4, 1130 Brussel. De voorbije weken zond TV1 de reeks 'Op gelijke voet' uit, een programma waarbij topbedrijfsleiders zich een week gaan vermeien op de bedrijfsvloer. Ook Trends heeft een gelijkaardige reeks: 'De uitdaging'. Opmerkelijk was dat in de bedrijven die op teevee de revue passeerden, de toepassing van de principes van de arbeidsorganisatie, en vooral van de arbeidsstudie, volledig onbestaand is. Dat is ooit anders geweest. Na de Tweede Wereldoorlog werden enorme inspanningen geleverd om de productiviteit in de ondernemingen te verbeteren. Daartoe werd zelfs een Belgische Dienst voor Opvoering van de Productiviteit (BDOP) opgericht. De praktische toepassing werd overgelaten aan lokale initiatieven. In Antwerpen bijvoorbeeld zorgde het Antwerps Centrum voor Productiviteitsbevordering ( ACP) voor de implementatie. Al deze centra hebben toen met succes de bedrijfsleiders en hun kaderleden de principes van de arbeidsorganisatie op de werkvloer bijgebracht. In de jaren zeventig werden de BDOP en de lokale centra opgeheven. Alle heil werd toen verwacht van computers en 'grote managementtheorieën' uit - vooral - de Verenigde Staten. Jammer voor de Belgische bedrijven. Als die de productiviteitsidee weer ter harte zouden nemen, zouden topmanagers vandaag niet moeten vallen over elementaire zaken zoals ingewikkelde toegangsbewijzen, een bordje met 'uitgang' boven de deur, het afbikken van overtollig beton of het afladen van paletten die met een gewone paletlader kunnen worden verplaatst... Haas. In Trends van 28 augustus 2003 (blz. 38) meldden we dat Bolek Zajac, de oprichter van het koeriersbedrijf Haas, een Pool is. Dat klopt niet. Zajac is een Belg van Poolse origine. Octrooi. Het Europees Parlement zal pas op 22 september stemmen over de controversiële ontwerprichtlijn over softwareoctrooien (zie Trends, 21 augustus 2003, blz. 90). Oorspronkelijk was juni voorzien, later 2 september. Het uitstel gaat samen met groeiende kritiek op rapporteur Arlene McCarthy. Haar ontwerp zou vooral de (Amerikaanse) mega-softwareondernemingen en de octrooi-advocaten ten goede komen. François Van Geel