Ansichtkaarten via MMS

Met gemengde gevoelens heb ik het artikel 'Ansichtkaarten via MMS' gelezen (Trends, 24 juli 2003, Zakenideeën blz. 57).
...

Met gemengde gevoelens heb ik het artikel 'Ansichtkaarten via MMS' gelezen (Trends, 24 juli 2003, Zakenideeën blz. 57). Het verhaal wekt de indruk dat het concept in Duitsland zou zijn ontstaan en dat België achterop hinkt. Ten onrechte: sinds 1 juli 2003 biedt Maxicolor, de Belgische postorderorganisatie van Spector Photo Group, aan de MMS-abonnees van Proximus de mogelijkheid om hun MMS-foto als postkaart te versturen. Een beetje Belgisch chauvinisme kan nooit kwaad in zaken... Met veel belangstelling heb ik het omslagverhaal in Trends van 24 juli 2003 (blz. 38) gelezen. Ook ik weet dat big farma bestaat: zo'n honderdtal beursgenoteerde multinationals is verplicht om hun aandeelhouders telkens weer stijgende winsten te tonen. Omzetcijfers van miljarden euro's bedreigen de fragiele marge tussen business en ethiek. Uit persoonlijke ervaring op internationale vakcongressen kan ik getuigen dat de wetenschappelijke bijdragen doorgaans van bedroevend niveau zijn en dat de relatiegeschenken buitensporige proporties aannemen. Het toppunt van bedrog is zonder twijfel de psychiatrie, die metaforische ziekten 'geneest' met moleculen die een waslijst van neurologische en biochemische afwijkingen veroorzaken. Met medewerking van ondergetekende werd de sector hiervoor op 2 juli 2001 door het gezaghebbende Berlijnse Russell-tribunaal veroordeeld wegens misdaden tegen de menselijkheid. Sedertdien blijft het oorverdovend stil aan de overzijde. Met zeer veel genoegen heb ik het omslagverhaal in Trends van 7 augustus 2003 (blz. 38) over vastgoedkoning Léopold Lippens en de Compagnie du Zoute gelezen. Als kleine, niet adellijke maar zeer gelukkige aandeelhouder van de Compagnie vernam ik meer uit het Trends-artikel dan uit het jongste jaarverslag. Ik vraag me alleen af waarom graaf Lippens opeens zo spraakzaam is. Geldt het principe Vivons heureux, vivons cachés niet langer? In ieder geval: bedankt voor het leesgenot. Ik heb enkele kleine opmerkingen bij het artikel over Edward de Bono (Trends, 7 augustus 2003, blz. 52). Wat in het verhaal CNS wordt genoemd, is eigenlijk C&S (Consequence and Sequel) en maakt deel uit van DATT, een set van tien tools. Over al die tools heeft De Bono diverse boeken geschreven. De interesse in België blijft echter beperkt. Op het seminarie dat in het artikel stond vermeld, was ik de enige Belg. Er was wel zo'n tiental Nederlanders present. Ten slotte wil ik jullie erop wijzen dat De Bono voorzichtig is met het leggen van directe verbanden tussen bepaalde acties ondernomen door bedrijven en de creatieve sessies die hij bij die bedrijven organiseerde. Het voorbeeld van Shell, dat putten met bochten boort, vermeldde De Bono in Malta bijvoorbeeld als een idee dat misschien voor de eerste keer is opgedoken tijdens een denksessie met Shell. The Wall Street Journal. In Trends van 7 augustus 2003 (blz. 21) meldden we dat Walter De Brouwer van plan is een film te maken over Lernout & Hauspie. We schreven ook dat De Brouwer voor de redactie van het script samenwerkt met "journalist Mark Johnson van The Wall Street Journal". De Amerikaanse beurskrant meldde intussen dat Mark Johnson niet meer voor hen werkt. Wilt u reageren op artikelen in Trends ? Mail dan uw reactie naar trends@trends.be, fax ons op het nummer 02 702 48 02 of stuur uw commentaar naar Trends Lezersbrieven, Raketstraat 50 bus 4, 1130 Brussel. Chris Van Raemdonck Woordvoerder Spector Photo Group