Anna J. Schwartz

Ik heb met veel belangstelling uw interview met Anna J. Schwartz gelezen ( Trends, 26 juni 2003, blz. 28). Milton Friedman en zijn acolieten blijven hun blijde monetaristische boodschap prediken en hun kruistocht tegen de euro voortzetten. In beide gevallen is er sprake van wishful thinking.
...

Ik heb met veel belangstelling uw interview met Anna J. Schwartz gelezen ( Trends, 26 juni 2003, blz. 28). Milton Friedman en zijn acolieten blijven hun blijde monetaristische boodschap prediken en hun kruistocht tegen de euro voortzetten. In beide gevallen is er sprake van wishful thinking. Zo is het een feit dat de desinflatoire trend die in 1980 begon, zeer sterk is. Vooral na recessies. Zelfs de olieprijs, die eind jaren negentig op korte tijd meer dan verdubbelde - een schok die we alleen kunnen vergelijken met die van de jaren zeventig - zorgde nauwelijks voor een opflakkering van de inflatie. De groeisnelheid van de inflatie in de diensten, die volgens Anna Schwartz eerder lijkt te verhogen dan te verlagen, is in werkelijkheid stabiel. Ze staat onder druk door de snelle verslechtering van de dienstencomponent van de handelsbalans (voorlopig nog positief) en door de dalende druk op de belangrijke cost of shelter-component van de diensteninflatie. De huurprijzen hebben namelijk te lijden onder de vastgoed- boom. Volgens John Kenneth Galbraith en Marriner Eccles, de latere voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, was de groeiende kloof tussen arm en rijk een van de belangrijkste oorzaken van de Depressie. Daardoor kon de vraag naar goederen en diensten de sterk groeiende voorraad aan goederen en diensten op den duur niet meer bijbenen. De desinflatie die daarvan het gevolg was, leidde uiteindelijk tot deflatie. In 1929 bezat 1 % van de bevolking meer dan 50 % van de rijkdom. Sinds de jaren zeventig is de kloof tussen rijk en arm in Amerika langzaam maar zeker opnieuw toegenomen. Momenteel bezit 1 % van de bevolking daar 39 % van de rijkdom, 10 % bezit 72 % van de rijkdom. Als er weer een Depressie komt, zal dit opnieuw een van de belangrijkste oorzaken zijn. Geen enkele centrale bank kan die kloof dichten en de totale koopkracht van de Amerikaanse bevolking vergroten door activa te kopen van de rijken. In Trends van 26 juni 2003 (blz. 38) liet u uitschijnen dat onze cliënt, Unitronics, een delisting op Euronext overweegt. Dat berust op een misverstand. De firma denkt aan een tweede notering op een Amerikaanse (of andere) beurs, maar is niet van plan tegelijkertijd de notering op Euronext te schrappen. Op 3 juli pakte Trends uit met het coververhaal: '14.261 vacatures die u nergens vindt'. Ik vind dat merkwaardig: ik heb zeven tot acht jaar ervaring in de informaticasector, ben onlangs in een herstructurering terechtgekomen en ben sindsdien vruchteloos op zoek naar een andere baan. Concludeer ik nu dat er jobs genoeg zijn? Niets is minder waar. Ik heb de indruk dat jullie zand in de ogen strooien. Hoeveel mensen zijn er nu op zoek naar een andere baan? Durven jullie dat eens te publiceren op een cover? 14.261 vacatures. In onze vacaturespecial op 3 juli 2003 (blz. 49) schreven we dat Power Tools Distribution uit Hoeselt 6 vacatures heeft voor kaderleden, commerciële bedienden en boekhouders. Het bedrijf liet intussen weten dat het zijn rekruteringsprocedure heeft afgesloten. Ook bij Veurne Snack Foods sloop een fout in de gegevens. De onderneming heeft géén 35 vacatures voor administratieve bedienden. Onze excuses. Fiscaal. In Trends van 3 juli 2003 (blz. 71) belichtte Jan Van Dyck de nieuwe wetgeving op stadsrenovatie. De boventitel 'beroepskosten' had met andere woorden niets met de bijdrage te maken. Onze excuses. Jan De Ville. In de rubriek 'Eminent' van Trends van 3 juli 2003 (blz. 100) werd de Oost-Vlaamse instelling voor opvang van volwassen mentaal gehandicapten Schoonderhage ten onrechte 'socialistisch' genoemd. In werkelijkheid is het een pluralistische instelling, aangesloten bij het Pluralistisch Platform Gehandicaptenzorg vzw. De beheerders, waaronder sinds vele jaren de nieuwe topman van Dolmen Computer Applications, Jan De Ville, zijn vrijwilligers. Voorzitter van de raad van beheer is Alfons Schorreel, SP.A-gemeenteraadslid in Ninove. Wilt u reageren op artikelen in Trends ? Mail dan uw reactie naar trends@trends.be, fax ons op het nummer 02 702 48 02 of stuur uw commentaar naar Trends Lezersbrieven, Raketstraat 50 bus 4, 1130 Brussel. Koen Tanghe