Punch

In het artikel over de firma Punch ( Trends, 22 mei 2003) wordt gesteld dat de vestiging van Philips in Brugge verder wordt afgebouwd. Ik wens deze bewering te ontkrachten. Philips Brugge is het business creation center en product introduction center voor televisies uit de topklasse van de groep en blijft in de toekomst die rol spelen.
...

In het artikel over de firma Punch ( Trends, 22 mei 2003) wordt gesteld dat de vestiging van Philips in Brugge verder wordt afgebouwd. Ik wens deze bewering te ontkrachten. Philips Brugge is het business creation center en product introduction center voor televisies uit de topklasse van de groep en blijft in de toekomst die rol spelen. Er is echter een duidelijke en snelle evolutie in de toepassingen, producten en processen die Philips Brugge als innovatiecentrum voortbrengt. De bestaande, conventionele tv-toestellen met beeldbuis worden gaandeweg, en sinds kort in versneld tempo, vervangen door verschillende soorten toestellen met ultradunne schermen. Het spreekt voor zich dat Philips zich ook toespitst op de toekomstige tv-systemen. Die worden ontwikkeld in Brugge, waar ook de productie van de eerste series van stapel loopt. De massafabricage gebeurt, zoals voorheen, in andere centra, die daarin gespecialiseerd zijn. Massafabricage is al jaren niet meer de opdracht van Philips Brugge. Ten slotte is het aantal werknemers van Philips Brugge sinds begin dit jaar op hetzelfde peil gebleven, namelijk zo'n 550. Het merendeel van de werknemers staat in voor innovatie en business creation. Aan uw opiniestuk over de pensioenen ( Trends, 15 mei 2003) wil ik graag het volgende toevoegen. Het lijdt geen twijfel dat ook in België de pensioenen snel op de politieke agenda zullen staan, en niet het minst voor de steden en gemeenten. De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten heeft zopas de alarmklok geluid voor de RSZ-PPO, die de pensioenlasten herverdeelt tussen de aangesloten lokale overheden. De stad Antwerpen heeft gekozen om voor het grootste gedeelte van haar werknemers met een ambtenarenstatuut (9500 van de 12.000 actieven) zelf in te staan voor de betaling van de pensioenen. Het studiecentrum Antwerpen overMorgen berekende zopas dat de dekking voor deze actieven en voor de 7100 gepensioneerden slechts 2,35 % bedraagt. Transparantie en duidelijkheid zijn een eerste vereiste om oplossingen te vinden. De richting die deze oplossingen zullen aannemen, wordt door het buitenland al aangegeven: geleidelijke gelijkschakeling van overheids- en privé-pensioenen, verlenging van de beroepsloopbaan en afbouw van de gunstregimes. De eerlijkheid gebiedt hierover zonder verwijl klare wijn te schenken. Carestel. Jean Van Milders bevestigt ons bericht dat hij zich volledig heeft teruggetrokken uit Carestel (Trends, 22 mei 2003, blz. 17). In zijn plaats werd echter niet Louis Verbeke benoemd als lid van de raad van bestuur. Verbeke neemt de rol over van de onlangs overleden Bernadette Van Milders. In de plaats van Jean Van Milders werd zijn zoon, Luc, aangesteld. Ludo Verhoeven. Ludo Wijckmans werd in Trends (29 mei 2003, blz. 25) voorgesteld als ôde opvolger van Luc Verhoeven". Wij bedoelden Ludo Verhoeven, die vóór hem voorzitter van Antwerp Digital Mainport was.Wilt u reageren op artikelen in Trends ? Mail dan uw reactie naar trends@trends.be, fax ons op het nummer 02 702 48 02 of stuur uw commentaar naar Trends Lezersbrieven, Raketstraat 50 bus 4, 1130 Brussel. Julien Michiels - Chief Officer Corporate Communication & Public Affairs, NV Philips Belgium