Jan Coene & Belgacom

Ik heb met aandacht uw opiniestuk over Jan Coene, de nieuwe voorzitter van Belgacom, gelezen ( Trends, 7 maart 2003, blz. 120). U concludeert daarin dat minister Rik Daems ( VLD) het dossier "op een drafje afhaspelde", aangezien de heer Coene "slechts een week voordien werd gecontacteerd".
...

Ik heb met aandacht uw opiniestuk over Jan Coene, de nieuwe voorzitter van Belgacom, gelezen ( Trends, 7 maart 2003, blz. 120). U concludeert daarin dat minister Rik Daems ( VLD) het dossier "op een drafje afhaspelde", aangezien de heer Coene "slechts een week voordien werd gecontacteerd". De procedure is enigszins anders verlopen: ook voor de nieuwe Belgacom-voorzitter zijn de referenties van Jan Coene eerst door een selectiebureau en de minister onderzocht, waarna ze werden getoetst bij diverse dossiergebonden contacten en bij zijn collega's in de regering. Pas na die raadpleging, die enkele weken in beslag nam, hebben we de betrokken kandidaat gecontacteerd. Er kan dus niet worden gesproken van overhaastig werk of van een gebrek aan aandacht, goede zorg of ernst bij de selectie. Ook dit jaar was ik uitgenodigd op de uitreiking van de Trends Gazellenawards in Limburg, die de snelst groeiende bedrijven in de provincie bekroont ( Trends, 27 februari 2003, blz. 52). Het bedrijf waarvoor ik werk, Brabantia, eindigde voor de tweede keer als vierde snelste groeier bij de grote bedrijven. Er is veel te doen over de sterke afhankelijkheid van buitenlandse beslissingscentra in ons land ( Trends, 27 februari 2003, blz. 40). En misschien wel terecht. Toch is het ook voor bedrijven van buitenlandse oorsprong niet zo evident om in de toptien van snelste groeiers te komen. De kwaliteit van het management speelt daar een grote rol. Als we aan de buitenlandse aandeelhouders kunnen tonen dat er goede resultaten worden geboekt, als we kunnen bewijzen dat we in de Trends Gazellentoptien staan, dan hebben we een bestaansrecht. Op veel steun van de lokale overheid moet ons soort bedrijven toch niet rekenen, die gaat alleen naar de heel grote jongens. Als geboren en getogen Oost/West-Vlaming ben ik het Limburgse chauvinisme al een beetje gewoon. Tijdens de verkiezing van de Trends Gazellenbedrijven in de provincie mag dat toontje ook. Maar tegelijk zouden de Limburgers meer realiteitszin aan de dag moeten leggen. Zolang ze retroactief blijven handelen in plaats van proactief, zullen ze achterblijven op de andere provincies. Waar ik mij geweldig aan stoorde, was het positivisme dat Vlaams minister van Economie Jaak Gabriels ( VLD) uitstraalde. Hij is blijkbaar in de leer geweest bij de spin doctors van Guy Verhofstadt. Maar recht praten wat krom is.... Daar moet je wel zeer naïef voor zijn. Onze wereld is snel aan het veranderen. Ik verwacht dat vele (Vlaamse) bedrijfsleiders zullen uitwijken naar, onder meer, het Verre Oosten. De pr-uitstapjes van onze premier naar Hongkong zullen dat niet verhelpen. De vraag is of onze politici dat niet zien of willen zien. Of laten ze de delokalistatie van onze industrie bewust toe? Walter Baert, Adjunct-kabinetschef van minister van Telecommunicatie, Overheidsbedrijven en Partici