Innovatiesteun voor KMO's

Ik heb de indruk dat Peter Hinssen - in Trends van 6 februari 2003 (blz. 38) omschreven als een "symbool voor een lichting ambitieuze dertigers" - toch met enkele mentale vooroordelen worstelt. Hinssen ontneemt elke ondernemer de zin om open te staan voor innovatiesteun of subsidies in het algemeen.
...

Ik heb de indruk dat Peter Hinssen - in Trends van 6 februari 2003 (blz. 38) omschreven als een "symbool voor een lichting ambitieuze dertigers" - toch met enkele mentale vooroordelen worstelt. Hinssen ontneemt elke ondernemer de zin om open te staan voor innovatiesteun of subsidies in het algemeen. De jonge ondernemer wekt enerzijds de indruk dat innovatiesteun vooral voor de grote multinationals bedoeld is. Bovendien zouden de procedures een echte doolhof zijn. Beide stellingen moet ik met kracht ontkennen. De waarheid is dat er nog nooit zo veel steunmogelijkheden voor KMO's hebben bestaan. IWT-Vlaanderen heeft als overheidsorganisatie hiervoor lovenswaardige inspanningen geleverd. En dat geldt ook voor de twee andere gewesten. Procedures zijn geen doolhof meer en er zijn genoeg partijen die een KMO kunnen begeleiden, ook zonder dat die begeleiding een financiële aderlating hoeft te worden. De dagelijkse praktijk bewijst dat Vlaanderen bulkt van goede en innovatieve ideeën. Dat het niet altijd hightech is, zoals bij Imec of VIB, is juist. Toch leidt goede innovatie tot een mengelmoes van KMO's die elk op hun beurt kleine wereldmarktleiders (kunnen) worden in zeer diverse niches. In zijn gastenbijdrage 'Nu beleggen in zorg en farmaceutica?' ( Trends, 27 februari 2003, blz. 115), waarschuwt Jules Theeuwes terecht voor het te optimistische beeld van de toekomstige rendementen in de medische sector. Als econoom gaat hij echter nog steeds van een stabiele marktomgeving uit. Bij Van&Goos Marketing Partners (Health Care Consumer Marketing) zien wij de toekomst van de 'care and cure' in een uiterst dynamische marktomgeving. Door de nieuwe technische mogelijkheden, de liberalisering van de farma- en zorgsector en de komst van de Mick Jagger-senior is het mogelijk om nieuwe waardeketens te ontwikkelen. Het gevolg is dat niemand op dit moment weet welke marktsituatie er anno 2010 zal ontstaan. Is er dan geen medische zekerheid meer? Toch wel. Net zoals in de andere sectoren zullen het de nog onbekende Wal-Marts en Microsofts van de medische sector zijn die met de bloemen gaan lopen. Aandelen zijn een risicobelegging. Medische aandelen zijn dat ook. Eurinpro. In de cijfertabel bij het interview met Bart Verhaeghe van het projectontwikkelingsbedrijf Eurinpro ( Trends, 27 februari 2003, blz. 32) stonden zeer lage solvabiliteitscijfers vermeld. Dat komt omdat het eigen vermogen volledig in de holding Eurinpro Real Estate is ondergebracht, namelijk 60 miljoen euro. Eurinpro is daarvan een volle dochter. Daarenboven is het gezamenlijke eigen vermogen van de twee moedervennootschappen boven de holding, Noorhof Investments en LVH, 165 miljoen euro. Zonder één euro schuld op groepsniveau. Lambrechts. Bij de top-200 van snelst groeiende bedrijven in Limburg, de zogenaamde Trends Gazellen ( Trends, 27 februari 2003, blz. 52) vermeldden we dat de onderneming Lambrechts (nummer 72 bij de grote bedrijven) een jaar eerder op nummer 79 stond genoteerd. Dat is foutief: het gaat om twee verschillende bedrijven met dezelfde naam: de ene Lambrechts is actief in de bouw, de andere in de voedingssector. De Prins. In het artikel over Maurits De Prins ( Trends, 6 maart 2003, blz. 21) schreven we dat De Prins twee huizen in Temse zou bewonen. Dat klopt niet: ook Maurits De Prins houdt het bij één woning. Patrick Janssen