Belgische ambtenaren zijn talrijk, duur en oud

Met zo'n 800.000 ambtenaren is de openbare sector in ons land fors uitgebouwd. Volgens de Oeso zijn onze ambtenaren bovendien vrij duur en zijn ze de oudste van de wereld. Koren op de molen van An Goovaerts, adjunct-hoofdredacteur van Trends, die in het vorige magazine (5 juli) pleitte voor de afschaffing van de vaste ambtenarenbenoeming. Dat verhitte meteen de gemoederen. Een bloemlezing uit lezersbrieven en forumreacties.
...

Met zo'n 800.000 ambtenaren is de openbare sector in ons land fors uitgebouwd. Volgens de Oeso zijn onze ambtenaren bovendien vrij duur en zijn ze de oudste van de wereld. Koren op de molen van An Goovaerts, adjunct-hoofdredacteur van Trends, die in het vorige magazine (5 juli) pleitte voor de afschaffing van de vaste ambtenarenbenoeming. Dat verhitte meteen de gemoederen. Een bloemlezing uit lezersbrieven en forumreacties. Een ambtenaar heeft een wedde die wordt betaald volgens een barema en daar is de kous af. Op die wedde betaalt hij alle belastingen op de cent na. In de privé is alles willekeurig, zelfs de ontslagen en voordelen. Aantal ambtenaren stijgt? Binnen de FOD Financiën wordt sedert 2004 het personeelsbestand stelselmatig verminderd. Per vijf vertrekkers worden er slechts drie nieuwe aangeworven. Op een aantal diensten zijn er manifest ambtenaren te weinig en dat zou Trends ook moeten weten. Om de haverklap staken de cipiers, justitie, politie. Volgens enquêtes zou 'de overheid' de 'ideale' werkgever zijn. Hoe verklaar je dan dat de FOD Financiën haar vacatures langs Vlaamse zijde niet ingevuld krijgt. Als ik alle commentaren moet geloven, zouden de werkzoekenden in rijen staan aan te schuiven. Niets is minder waar! Ouderen worden weer te gemakkelijk afgeschreven. Want, wat zien we in de praktijk: dat vaak ondoordacht heel wat ervaring (lees mondigheid) wordt buitengezet. Er wordt geen onderscheid gemaakt voor de cijfers tussen Vlaanderen en Wallonië. Jammer. Dure ambtenaren? In totaal misschien wel. Individueel blijft het een vraag. Niet veralgemenen, a.u.b. "Dé" ambtenaar, "dé" onderwijzer bestaat niet; er zitten heel wat degelijke werkers tussen. Om het met Aristoteles te zeggen: "Voor datgene wat het grootste aantal mensen met elkaar deelt, wordt het slechtst gezorgd. "Waar is het geld naartoe dat van ons lerarenloon werd afgehouden? Was dat niet genoeg? Er zijn nochtans periodes geweest dat de intrestvoeten 13 % bedroegen. Hoe weg? Waar? Waarom? Mijn fout toch niet, zeker? Al dat negatieve. Ik ben een ambtenaar die inderdaad goed zijn boterham verdient. Ik werk gemiddeld 44 uur per week en riskeer geregeld mijn vel in dienst van de burger. Ik werk als politieman in dag- en nachtshiften en heb slechts één weekend vrij per maand. Iemand ruilen? Heb je het dan ook over de talrijke statutairen die tevergeefs wachten op een vaste benoeming? Niet om die vaste benoeming zelf, maar wel om van het uitgestelde loon (=lees pensioen) te kunnen genieten. Zij dragen daar evenveel toe bij als alle anderen, maar moeten dat dus later derven. Eindelijk, eindelijk iemand die het aandurft om zwart op wit te zetten wat onze ambtenarij België aandoet! Voordelen? Het startersloon is relatief hoog in vergelijking met de privésector. Dat klopt. Maar dat wordt in de privé heel snel ingehaald en meer dan goedgemaakt. Vooraleer te vergelijken met andere landen moet ook eens gekeken worden naar de realiteit. Niet alle landen hebben twee (eigenlijk drie) moedertalen. Van de federale overheid wordt verwacht dat ieder officieel stuk in de twee landstalen beschikbaar is. Ik was heel erg tevreden dat de overheid mijn kwaliteiten nog heeft willen naar waarde schatten na een carrière van goed 25 jaar in de privésector. Mijn bedrijf herstructureerde, zorgde voor zijn aandeelhouders en mijn afdeling sloot. In plaats van domweg 'de ambtenaar' te viseren, zou men beter eens achterhalen waarom het overheidsapparaat onvoldoende efficiënt is. Voor de FOD Financiën is dat duidelijk: een teleurstellend management, management en middenkader die hun verantwoordelijkheid onvoldoende nemen, onvoldoende investeringen in werkingsmiddelen en personeel, nauwelijks erkenning.... Proficiat An! Jij zegt wat wij - werknemers in de private sector - al jaren weten, maar niet mogen uitspreken. Een groot deel van onze ambtenaren is inderdaad te duur voor wat ze presteren.