Frank Delporte, Onbetaalde facturen en hoe ze te vermijden. Uitgeverij voor Handel en Nijverheid, 189 blz., 34 euro.
...

Frank Delporte, Onbetaalde facturen en hoe ze te vermijden. Uitgeverij voor Handel en Nijverheid, 189 blz., 34 euro. Een kandidaat-huurder die van de makelaar een sleutel kreeg om een woning te bezichtigen, nam er gewoon zijn intrek. "Echt gebeurd," beklemtoont Frank Delporte, advocaat aan de balies van Kortrijk, Gent en Antwerpen, in Onbetaalde facturen en hoe ze te vermijden. Dan maar de politie gebeld om de onverlaat uit het huis te zetten? Zo eenvoudig is het niet. De eigenaar heeft moeten dagvaarden voor een uithuiszetting, omdat de inbezitneming van een onroerend goed niet beschouwd wordt als misbruik van vertrouwen. En als een zaak niet onder het strafrecht valt, klasseren de politie of het parket de affaire als een burgerlijke zaak. Dat geldt, op enkele specifieke uitzonderingen na, ook voor het niet betalen van een factuur. Alleen als de feiten gezien worden als oplichting of misbruik van vertrouwen, gaat het om een strafzaak. Strafzaak of niet, het geld incasseren als een koper of huurder hardnekkig weigert te betalen, is geen sinecure. Het lezen van Delportes praktische gids zal die opvatting alleen maar bevestigen. De advocaat citeert zelfs zijn Romeinse confrater en dichter Martialis, die al in de eerste eeuw na Christus schreef: "Wie aan Linus de helft van het bedrag cadeau geeft in plaats van hem het volledige bedrag te lenen, die heeft de helft van zijn geld gered." Voegt Delporte eraan toe: "In de eenentwintigste eeuw heeft dit vers nog niets aan actualiteit ingeboet. Aan sommige mensen goederen leveren of voor hen werken, staat gelijk met ze cadeaus geven, want geld zie je nooit."De Engelse schrijver-dandy Oscar Wilde zei het honderd jaar geleden pittiger: "De beste manier om in de herinnering van een handelaar voort te leven, is zijn schulden niet te betalen." Delportes commentaar wijst alweer op de vaak moeizame juridische troeven van de hedendaagse benadeelde: "Wegens schulden heeft Oscar Wilde dan ook een tijd in de gevangenis gezeten - dat kon toen nog."Gelukkig geeft de advocaat ook tips om aan uw geld te geraken. Dat begint al bij de keuze met wie u zaken doet en de wijze waarop u de factuur opstelt. Voorkomen, is ook in deze materie beter dan genezen. Vooraf deelt hij de debiteuren in drie categorieën in (zie kader), waarbij voor elke categorie een apart offensief nodig is. Meer dan eens waarschuwt Delporte voor mooipraters die altijd wel slachtoffers vinden. Vooral beginnende handelaars laten zich door dergelijke professionele schuldenmakers in de luren leggen. "De enige preventieve aanpak bij deze categorie van mensen is ofwel niet voor hen te werken, ofwel weigeren te leveren zonder boter bij de vis."Luc De Decker