Het reclame-ballonbedrijf Adverblimp krijgt, naast de wind, concurrentie van de regionale televisiestations.
...

Het reclame-ballonbedrijf Adverblimp krijgt, naast de wind, concurrentie van de regionale televisiestations.Zaakvoerder Nicole Lauwaert van de bvba Adverblimp "leeft met de wind". Begrijpelijk voor een bedrijf dat gespecialiseerd is in de verspreiding van reclameboodschappen via luchtballons. Een in België erg kleine sector, maar wispelturig als de wind. De omzet schommelt tussen drie en zeven miljoen per jaar. Met gemiddeld 150 verloren dagen per jaar : want vanaf vier Beaufort kan de ballon niet meer de lucht in. En de klant betaalt alleen de uren dat de ballon effectief in de lucht is. Die klanten bevinden zich steeds in de buurt waar de ballon hangt. "Opvallen" is het belangrijkste criterium voor dit reclamemedium. "Uit onze enquêtes blijkt dat 80 % van de klanten wordt gelokt door de luchtballon. En niet door het adverteren in regionale bladen." De klanten zijn geen kmo's, wel grote ketens, zoals McDonald's, Esso, Coca-Cola. Het budget van kmo's is te klein : één dag een ballon oplaten kost 50.000 frank. De opening van een nieuw filiaal, een verandering van eigenaar, een speciale actie doen de ballon de lucht ingaan. Meestal hangt hij naast in- en uitritten van autostrades. Adverblimp is actief in heel België, de duur bedraagt maximaal één maand. Adverblimp werd opgericht in 1983. Nicole Lauwaert en haar echtgenoot Dirk Van de Put zijn de enige werknemers. Het zestal ballonwachters, gepensioneerden en studenten, zijn losse medewerkers. Adverblimp heeft een tiental ballons en biedt een totale dienstverlening. Van het ontwerp, over de spandoeken met de boodschap, tot de installatie. Indien nodig wordt zelfs een geschikte plaats gezocht. De helft van de omzet wordt gehaald uit de grondballons, een derde uit zeppelins, een vijfde uit ballondecoratie. Vooral die laatste activiteit zal in de toekomst groeien. Twee jaar geleden werd ermee gestart. Met gewone ballons decoreert Adverblimp zalen voor trouw- en communiefeesten. Versieringen die komen overgewaaid uit de Verenigde Staten, en waarmee men in België nog niet echt is vertrouwd. De ballondecoratie, een arbeidsintensieve en dus dure niche, moet de dalende omzet opkrikken. De recessie speelt nog steeds, maar Adverblimp voelt ook danig de concurrentie van de regionale tv-stations.NICOLE LAUWAERT (ADVERBLIMP) Ballonreclame, vooral in trek bij grote bedrijven.