Afgelopen maand opende milieuconsulent Environmental Resources Management (ERM) een kantoor in Moerbrugge. ERM, met zetel in Brussel, mikt met de nieuwe vestiging niet alleen op een nieuwe geografische markt (West-Vlaanderen), maar ook op een nieuw type cliënteel.
...

Afgelopen maand opende milieuconsulent Environmental Resources Management (ERM) een kantoor in Moerbrugge. ERM, met zetel in Brussel, mikt met de nieuwe vestiging niet alleen op een nieuwe geografische markt (West-Vlaanderen), maar ook op een nieuw type cliënteel. "Vandaag werken we vooral voor grote ondernemingen als Solvay en Johnson & Johnson," zegt gedelegeerd bestuurder Walter Buydens. "Maar vanuit onze nieuwe zetel willen we vooral kmo's bewerken." Els Ghijselen leidt de West-Vlaamse poot. "De grote ondernemingen hebben meer middelen, dus minder moeite om de milieuwetgeving toe te passen," zegt ze. "De meeste kmo's hebben gewoon geen weet van de wetgeving. We hopen ze op het juiste pad te kunnen brengen." ERM is een wereldwijd partnership (omzet: 12 miljard frank) en sinds 1972 actief in veertig landen. De Brusselse vestiging bestaat sinds april 1995. De twintig werknemers genereren een omzet van 89 miljoen frank (8 miljoen frank winst). Voorlopig werken in Moerbrugge drie personeelsleden, maar Buydens hoopt het personeelsbestand in het nieuwe kantoor snel te kunnen uitbreiden tot tien.Buydens, docent aan de Technische Universiteit van Delft, bestudeerde al in 1989 milieudossiers voor de Wereldbank. Hij zegt: "De Vlaamse overheid beschikt zélf niet altijd over de nodige expertise om haar milieuregels - die vaak dubbelzinnig, tegenstrijdig en allesbehalve transparant zijn - toe te passen. Toch verwacht ze van de ondernemers dat ze dit wel doen." De kernactiviteit van ERM is dan ook milieuadvies: is het bedrijf in orde met de wetgeving, en wat moet het doen om dit te zijn? "Veel kmo's leven op een ecologische tijdbom," weet Buydens "Ik heb ondernemers na een milieu-inspectie in tranen zien uitbarsten. Gelukkig is de overheid realistisch. Wie een ernstig plan uitwerkt, kan op een overgangsperiode rekenen om een en ander bij te schaven." Momenteel werkt ERM aan Presti-projecten (Preventie en Stimulering), die worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. ERM bestudeert onder meer voor havenbedrijven en autodistributeurs in welke mate die proactief - dus voor het te laat is - milieu-investeringen kunnen doen. "Nogal wat bedrijven laten zich leiden door het gevangenendilemma," stelt Buydens vast. " Als ik vandaag als eerste investeer in milieu-installaties, loop ik een concurrentiële handicap op, redeneren ze. Begrijpelijk, maar een kortetermijnvisie." ERM legt zich ook toe op bodemonderzoek en due diligence. Buydens: "Elk bedrijf zal een milieuprobleem trachten te verzwijgen, of op zijn minst mooipraten. Onlangs nog ontdekten we bij een Bulgaarse dochter in spe van een Belgisch bedrijf voor maar liefst 300 miljoen frank milieuschade (vervuilde grond). Dat bedrag wordt onmiddellijk in mindering gebracht bij de overnameprijs. Er zitten dikwijls heel wat groene lijken in de kast."