De Russische industrie en landbouw verpauperen. Het jonge Belgische financie- en adviesbedrijf CA & Partners negeert de malaise en blikt amoureus oostwaarts. Doorzicht of harakiri ?
...

De Russische industrie en landbouw verpauperen. Het jonge Belgische financie- en adviesbedrijf CA & Partners negeert de malaise en blikt amoureus oostwaarts. Doorzicht of harakiri ?Op 4 november klonk luidruchtig de heilwens nazdrovje op de kolchoze Nazarevo bij Moskou. CA & Partners van Charles Adriaenssen (38 j.), diplomaat met verlof, opende een opslagplaats voor aardappelen van 4000 kubieke meter. Aannemer was het Belgische Grencobel, prijskaartje 30 miljoen frank. Is dit liefdewerk ? Schuilt achter de aktie van CA&P nuchterheid of roekeloosheid ? Een nieuw rapport van de Organizatie voor Ekonomische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) spreekt de taal van de neergang. De voorzichtige konklusie dat, als alles zou meezitten, er volgend jaar een kleine groei is, wordt door insiders van diezelfde OESO kletspraat genoemd. De investeringen zakken tot een historisch dieptepunt. Moet je bijziend of verliefd zijn om in die poel te duiken ? "Neen, " repliceert Charles Adriaenssen strijdlustig. "Ik ben noch gek, noch blind. Rusland zal nooit, nooit, een rechtsstaat worden volgens onze normen. Wat ik doe, is een metodologie ontwikkelen om daar te werken, ondanks de maffia, de hyperinflatie, de korruptie, de willekeur. Ik zal slagen. "De grondstoffenhandelaars vormden de eerste golf van movers and shakers in de ex-USSR, de verkopers van verbruiksgoederen de tweede en de financiers de derde. "Ik hoop op investeringen in fabrieken als vierde golf, " bekent Charles Adriaenssen. "De behoeften van de Russen groeien, voedsel en bouwmaterialen worden gevraagd. " De ruk naar investeringen hangt samen met het groeiende nationalisme, de Russen willen meer produkten van eigen bodem.Charles Adriaenssen is gepassioneerd door Oost- en Midden-Europa, zijn moeder was een Hongaarse emigrée. CA&P startte met adviesaktiviteiten in Rusland en koördineert fondsen voor investeringen in Russische KMO's. Aan de Brusselse Eugène Plaskylaan bewoont CA&P een fraai huis. Charles Adriaenssen stichtte het bedrijf eerder dit jaar met een kapitaal van 5 miljoen frank, die som wordt dezer dagen verdubbeld en hij behoudt de meerderheid.EEN ROEPING.In 1990 werd Charles Adriaenssen hoofd van de commerciële afdeling op de ambassade in Moskou : "Rusland was mijn droom, de grote muziek, de grote schrijvers. Ik heb een lijfelijke band met Oost-Europa. In Pakistan had ik mijn roeping ontdekt, handelsbetrekkingen opbouwen langs de inleving, de netwerken, het informele. Ik zag me niet als een diplomaatje dat levenslang whisky drinkt naast een zwembad en tracht de vrouw van een kollega te versieren. " In Moskou passeert heel België. Reguliere types en gladjanussen uit het vaderland kloppen aan. Diplomaat Adriaenssen werkt zonder het vangnet van een samenhangende Belgische ekonomische politiek, zonder kredieten, zonder technische hulp en de steun van een kultuur die bekend is en bemind wordt.Na vijf jaar op de Moskouse ambassade neemt Charles Adriaenssen verlof, om CA&P op te starten. Vandaag stelt hij reeds dertig mensen tewerk in Rusland, na 6 maanden zijn de Russische aktiviteiten zelfbedruipend. Vijf oud-studenten van Lovanium International Management in Petersburg (een alliantie van de KU-Leuven en UCL) verstrekken bedrijfsadvies ; 15 dames en heren verkopen auditexpertise ("The Big Six zijn té groot, té duur en té legalistisch, dus hebben wij een komparatief voordeel", lacht Adriaenssen) ; tak drie is een fiduciaire. In Odessa en Oezbekistan heeft CA&P medewerkers : "Ik wil een one-stop-shop. Vandaag beklemtoont CA&P de dienstenzijde, voor 100.000 frank bezorgen we adressenlijsten, openen we deuren, vertellen we hoe de Moskovieten tot een overeenkomst bewogen kunnen worden, geven we vingerwijzingen over wie betrouwbaar of besmet is. Het advies is de etalage, de beleggingen worden de cash cow. In het tweede jaar reken ik op een omzet van 18 miljoen frank. " De diplomaat met verlof heeft de allerbeste kontakten. Zijn echtgenote, née de Spoelberch, van Interbrew, is een luisterrijke partner.F. Cr.CHARLES ADRIAENSSEN (CA & PARTNERS) "Rusland begint te investeren in de industrie, geldspekulatie levert kleinere winst op. "