We kijken even zes maanden in de toekomst en we zien hoe alle centrale banken een negatieve rente aanrekenen die schommelt tussen 4 en 6 procent. Want zoals de Zweedse en de Japanse nationale banken hebben opgemerkt: min een halve procent is niet de limiet.
...

We kijken even zes maanden in de toekomst en we zien hoe alle centrale banken een negatieve rente aanrekenen die schommelt tussen 4 en 6 procent. Want zoals de Zweedse en de Japanse nationale banken hebben opgemerkt: min een halve procent is niet de limiet. De deflatie haalt de centrale banken in. Het is nu officieel. De eurozone kent een deflatie van 5,1 procent. Voorafbetalen van btw wordt wettelijk verboden. Het eerste wat ik doe is al mijn abonnementen opzeggen. Op voorhand betalen voor iets dat later toch veel goedkoper zal worden? Hou je korting maar, ik heb liever de korting van de prijzen in vrije val. Vooral voetbalploegen en fitnesscentra krijgen zware klappen. Een aantal cashzwangere bedrijven geeft een boete bij contante betaling. Je moet minstens zes maanden na levering betalen. En ik begin schulden te maken. Hoe zong wijlen Zjef Vanuytsel dat ook weer? Ik drink, ik drink, ik drink mijn gal tegen mijn longen. Ik leen, ik leen, ik leen, mijn cash tegen mijn zorgen. Maar ik word helaas met een grote kater wakker. Niemand wil nog ontlenen, correctie, hier en daar wordt er uiteraard wel ontleend, laten we zeggen tegen plus 1,5 procent. Maar bij een deflatie van 5 procent zijn dat woekerwinsten en de rechtvaardigheidspartijen schreeuwen moord en brand. Alle islamitische fundamentalisten raken het noorden kwijt. Hoe fier waren zij niet op de Koran die elke vorm van intrest verbood. Maar het Heilig Boek zegt niets over het omgekeerde. Tot er over die netelige kwestie duidelijkheid komt, staken alle jihadisten hun acties, heerst er overal vrede en keren de vluchtelingen terug naar huis. De wapenindustrie stort in mekaar. Voorgezeten door een Belg vindt de historische Malta-conferentie plaats, waar men zal beslissen waar een volgend gewapend conflict zal plaatsvinden. Vredesgroeperingen protesteren hevig. Cash is voor de meeste mensen heel leuk geworden. Ze stoppen het onder de matras en worden letterlijk al slapend rijker. Iedereen die rijk is, heeft wel enorme kluizen nodig. Ik investeer uiteraard nu al in matrassen- en kluizenfabrikanten. De deflatiespiraal kent geen einde. Ik verdien een centje bij (dat elke dag een beetje minder waard wordt) door lezingen te houden over hoe het leven eruitzag toen er nog inflatie was en je tot 13 procent intrest betaalde op een hypothecaire lening. De jeugd staart mij met grote ogen aan, en stelt hardop de vraag: van welke planeet komt die man? Die verhalen zijn toch uit de lucht gegrepen! Bij zo'n inflatie krijg je toch revolutie! Een van de eerste markten die instort is het toerisme. Iedereen boekt nu last minute. Dat heeft spectaculaire prijsschommelingen als gevolg, met een volkomen ontwrichte sector. Geen kamer raakt nog op voorhand geboekt, geen vlucht gereserveerd. Vliegtuigen vliegen soms leeg heen en weer, en een dag later vechten mensen om een ticket. Nadat de beurzen aanvankelijk gedaald waren, bouwen ze het ene feestje na het andere. Als cash almaar minder waard wordt, is alles beter dan cash. Bijna iedereen heeft nu een tweede baan als daytrader. Alle transacties met een tijdshorizon van enkele weken lijken zinloos. Biologen bestuderen samen met economen het rationele gedrag van de eendagsvlieg. Daytrading wordt vervangen door hourtrading. Alle financiële instanties moeten hun balansen elk uur afsluiten. De eerste geruchten over one minute trading doen de ronde. Het boek How to become rich without even trying. De memoires van een one minute trader wordt een absolute bestseller. Maar experts merken droogjes op dat het geheugen van de auteur ook niet veel langer dan een minuut draagt. Hij vergeet te rapporteren over zijn enorme verliezen. De meest populaire winkel is de 1 eurowinkel. Elke dag krijg je meer waar voor je geld. Omdat bedrijfsleiders de lonen laten zakken, ontstaat er grote sociale onrust. Alleen in België, met zijn automatische koppeling van de lonen aan de index, zijn de vakbonden opvallend stil. De beste vier macro-economen ter wereld komen samen, en geven na hun meeting vijf verschillende adviezen. En plots, al even onverwacht als de deflatie is gekomen, verdwijnt ze ook weer. Olie wordt duurder, melk ook, het spaarboekje brengt weer wat op. En iedereen denkt vol heimwee terug aan de fijne dagen toen de centrale banken hun rente op -5 procent hadden gezet. De auteur is professor-emeritus aan de Vlerick Business School. MARC BUELENSCash is voor de meeste mensen heel leuk geworden. Ze stoppen het onder de matras en worden letterlijk al slapend rijker.