Antwerpen en Genk zijn vastberaden om van hun stadskernen weer leefbare en bruisende aantrekkingspolen te maken. Burgemeester Jef Gabriëls: "Genk is op korte tijd zeer snel gegroeid. Met 150.000 vierkante meter winkeloppervlakte vormt de stad een belangrijk commercieel centrum in de regio, maar ze mist inderdaad coherentie en intimiteit. Een kleine tien jaar geleden kwamen we dan ook tot de conclusie dat het stadscentrum samenhangender en veerkrachtiger moest worden. Dit doel trachten we vandaag te verwezenlijken zonder dat Genk een imitatie wordt van oude stadskernen zoals Hasselt."
...

Antwerpen en Genk zijn vastberaden om van hun stadskernen weer leefbare en bruisende aantrekkingspolen te maken. Burgemeester Jef Gabriëls: "Genk is op korte tijd zeer snel gegroeid. Met 150.000 vierkante meter winkeloppervlakte vormt de stad een belangrijk commercieel centrum in de regio, maar ze mist inderdaad coherentie en intimiteit. Een kleine tien jaar geleden kwamen we dan ook tot de conclusie dat het stadscentrum samenhangender en veerkrachtiger moest worden. Dit doel trachten we vandaag te verwezenlijken zonder dat Genk een imitatie wordt van oude stadskernen zoals Hasselt." Het gemeentebestuur trekt dus resoluut de kaart van de stadskernvernieuwing. Daartoe werd in 1995 het ontwikkelingsplan voor Genk-centrum opgesteld dat een aantal maatregelen inhield om de commerciële functie van de stad te versterken. Deze maatregelen situeren zich op allerlei vlakken: woningbouw, verbetering van de leefbaarheid en sociale veiligheid, uitbouw van het aanbod aan socio-culturele voorzieningen, versterking van de winkelfunctie, uitbreiding van de kantoorhuisvesting. Om deze prestigieuze plannen te verwezenlijken riep het gemeentebestuur een nieuw samenwerkingsverband tussen de publieke en particuliere sector in het leven, geïnspireerd op Nederlandse voorbeelden. De interesse van de privé-sector was aanzienlijk. Maar liefst vijftien privé-investeerders stelden zich kandidaat. De combinatie van de Nederlandse Multi Development Corporation met de Limburgse aannemers Democo en Cordeel werd als partner weerhouden. Deze groep verklaarde zich bereid 4,7 miljard te investeren in het Genkse stadscentrum, aanzienlijk meer dan de 2,5 miljard die het gemeentebestuur aanvankelijk voor ogen had. De inbreng van Genk zelf wordt geraamd op 1,2 miljard (infrastructuurwerken en het ter beschikking stellen van de gronden). De privé-partner zorgt voor de volledige herinrichting van het stadscentrum. Met de aanleg van de centrumring, een parkeer- en ontsluitingsroute rond de commerciële kern van Genk, is het gemeentebestuur al een groot deel van zijn verbintenis nagekomen. Multi Development Corporation heeft gekozen voor de creatie van twee polen met een verschillend profiel: het Gemeenteplein voor 'convenience shopping' en het huidige Shopping I-gebied voor 'fun shopping'. Bovenop het convenience shopping-gedeelte komt een multifunctioneel plein waarop een nieuwe schouwburg en bibliotheek gehuisvest zijn. Beide polen worden met elkaar verbonden door een aantrekkelijke winkel-wandelas en beschikken over een 900-tal bijkomende parkeerplaatsen. Bovendien omvat het project ook de bouw van 500 nieuwe woningen. SCHELDESTAD.Ook in Antwerpen maakt men zich klaar voor een ingrijpende facelift van de binnenstad. De grootte van de binnenstad laat een globale aanpak zoals in Genk evenwel niet toe. Daarom werkt het aan afzonderlijke projecten voor verschillende wijken. "Centraal staat steeds het aantrekkelijker maken van wonen en werken in het Antwerpse stadscentrum. Bovendien willen we de bezoekers van de stad een surplus aanbieden. De 'stad aan de stroom'-plannen van het vorige stadsbestuur waren wellicht te groots en hebben tot een implosie geleid. Deze keer gaan we stap voor stap te werk wat voor een grote stad als Antwerpen realistischer is," aldus Bart Canfyn, kabinetsadviseur ruimtelijke ordening en verkeer. Het Hopland-project is reeds het verst gevorderd. Hier wil de stad een nieuwe impuls geven aan het gebied rond de stadsschouwburg door een multifunctionele invulling met woon-, onderwijs- en winkelgelegenheid. Bovendien wilde men een volledig winkelcircuit Meir, Huidevettersstraat, Schuttershofstraat en Hopland creëren en de parkeergelegenheid voor het hele centrum versterken. De beschikbare grond, eigendom van het pensioenfonds, werd ter beschikking gesteld van de groep met het sterkste projectvoorstel. Het was de groep Land van Hop, met Vooruitzicht, ABEB, Multi en EPMC, die het pleit won. Het architectenbureau van Stijn Peeters uit Lier tekende de plannen. "We plaatsten een hogeschool gesitueerd rond een binnenagora als architecturaal tegengewicht tegenover het majestueuze gebouw van de schouwburg. Daarnaast komen er 120 eensgezinswoningen die vooral jongere gezinnen naar het stadscentrum moeten lokken. Om de beoogde winkelroute rond te maken is extra winkelruimte voorzien aan de Meistraat. Als bijkomend voorstel, hadden we eveneens het idee een doorgang te voorzien van de Meir door de stadsfeestzaal naar het Hopland, waarbij de feestzaal zou worden opgewaardeerd en mogelijk een commerciële functie zou krijgen. Of die doorsteek er komt is echter nog niet zeker. Met de andere werken moet zeer binnenkort begonnen worden. In 1999 moet de hogeschool immers reeds klaar zijn en in 2000 volgen de woningen," vertelt Stijn Peeters. NJ