"De Vlaamse havens kennen de zwaarste crisis sinds jaren," klinkt het bij Bob Hannebau, die zich met Antwerp Port Service profileert als een onafhankelijke waterklerk. "De trafieken op Antwerpen liepen in de eerste drie maanden van 1999 terug met 20%. Rederijen en bevrachters zullen bezuinigen. De waterklerken die momenteel werken in dienst van die bedrijven, dreigen geslachtofferd te worden. Het spijt me enigszins, maar ons bedrijf kan door deze trend het hoofd boven water ...

"De Vlaamse havens kennen de zwaarste crisis sinds jaren," klinkt het bij Bob Hannebau, die zich met Antwerp Port Service profileert als een onafhankelijke waterklerk. "De trafieken op Antwerpen liepen in de eerste drie maanden van 1999 terug met 20%. Rederijen en bevrachters zullen bezuinigen. De waterklerken die momenteel werken in dienst van die bedrijven, dreigen geslachtofferd te worden. Het spijt me enigszins, maar ons bedrijf kan door deze trend het hoofd boven water houden." De waterklerk is de verbinding van de maritieme bedrijven met het land. Ze vragen de ligplaats aan van de schepen, coördineren het slepen en de beloodsing, organiseren de in- en uitklaring en betalen de havenrechten. Specifiek voor de rederij staan ze in voor onder andere de aan- en afmonstering van de bemanning, de organisatie van de bevoorrading en herstellingswerken. De waterklerk is de centrale spil tussen kapiteins, rederijen, stouwers, scheepsbevoorraders en dienstverlenende bedrijven.Dit buitenbeentje wordt door "negen tot vijf"-bedienden vreemd bekeken, als hij 's morgens enigszins dronken komt aangewaaid op een maritiem bedrijf om een paar uur later naar huis te keren. "De bediende vergeet dan wel dat die man - dit is geen job voor vrouwen - de hele nacht heeft doorgebracht om à la minute problemen op te lossen," weet Bob Hannebau. "Bijvoorbeeld: ziekte, averij, juridische situaties en de persoonlijke contacten van de wekenlang geïsoleerde bemanning met lokale mensen. En ja, daarbij vloeit wel eens een glas bier. In dit beroep moet je een sterke lever hebben." Bob Hannebau startte in 1992 met Antwerp Port Service, dat hij leidt met Hubert Ronchi, schoonvader en collega gedelegeerd bestuurder. "We wilden met onze onafhankelijke dienstverlening de piek- en probleemmomenten (ziekte bijvoorbeeld) van de gesalarieerde waterklerken opvangen," aldus Hannebau. "Maar dit werd niet echt geapprecieerd door sommige collega's van de oude garde." In 1998 haalde Antwerp Port Service een omzet van 90 miljoen frank en een winstmarge van 10%. Ondanks de dalende trafieken mikt Hannebau dit jaar op een hogere omzet. "De minderomzet bij onze vijftien vaste klanten wordt gecompenseerd door de uitbreiding van onze portefeuille," zegt Bob Hannebau. "Rederijen en bevrachters maken de rekening. Door een waterklerk te laten afvloeien en te opteren voor onderaanneming, wordt een vaste kost variabel. Verder rekenen we de commissies die we ontvangen als tussenpersoon door naar de klant, die dus lagere prijzen betaalt. Ik weet niet of dit bij elke waterklerk het geval is."