Het verhaal van Manchester is zo opvallend omdat het er een is van vernieuwing, groei en welvaart in een Europa dat gebukt gaat onder recessie en doemdenken. Hoewel elke stad en regio anders is, kan ons land toch enkele belangrijke lessen leren uit dit verhaal.
...

Het verhaal van Manchester is zo opvallend omdat het er een is van vernieuwing, groei en welvaart in een Europa dat gebukt gaat onder recessie en doemdenken. Hoewel elke stad en regio anders is, kan ons land toch enkele belangrijke lessen leren uit dit verhaal. Een belangrijke observatie is dat de stad Manchester niet gekeken heeft naar Londen, en dus de nationale overheid, voor een oplossing voor zijn problemen, maar zelf de koe bij de horens heeft gevat. Volgens Manchester weet het lokale bestuursniveau het best wat de stad nodig heeft en hoe de zaken het best aangepakt worden. Elke steun van de nationale overheid is welkom - bijvoorbeeld een minimale administratieve last, belastingvoordelen voor onderzoek en ontwikkeling of een competitief belastingtarief voor ondernemingen - maar dat mag de lokale overheden niet uitsluiten. Het belang van een politieke langetermijnvisie gericht op het creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat is de sleutel tot de overgang naar het postindustriële tijdperk. Het aantrekken van ondernemingen creëert meer werkgelegenheid, en meer welvaart, wat op zijn beurt weer meer ondernemingen en getalenteerde jongeren naar de stad lokt. Het is een wisselwerking waarin de rol van de overheid als accomoderende en stimulerende instantie cruciaal is. Een beroep doen op professionele managers om het proces te begeleiden lijkt een troef van Manchester te zijn. Er wordt bovendien zo veel mogelijk samengewerkt met privéontwikkelaars om nieuwe woon-, kantoor- en winkelruimte te creëren. Een andere belangrijke les is ook dat een sleutelrol is weggelegd voor het onderwijs, zowel voor volwassenen als voor jongeren. Dat onderwijs moet zo veel mogelijk gericht zijn op de ondernemingen. Op die manier ontstaat een lokale talentenvijver die nog meer bedrijven aantrekt. Hoewel de socialisten van New Labour het in Manchester voor het zeggen hebben, is er een zeer streng beleid voor werklozen. Aangezien er veel jobs beschikbaar zijn voor alle kennisniveaus en vaardigheden, is er volgens het stadsbestuur geen excuus om geen job te vinden. Indien nodig is er kwaliteitsvol volwassenenonderwijs beschikbaar om de nodige vaardigheden te verwerven. Ten slotte blijkt infrastructuur een belangrijk ingrediënt van het succes van Manchester. Sportinfrastructuur, culturele centra, musea en historische gebouwen vormen de ankerpunten van elke wijk. Ze helpen vervallen wijken een nieuw elan te vinden. Ook transportinfrastructuur is cruciaal: de internationale luchthaven, met verbindingen naar alle continenten, geeft Manchester een voorsprong op de buursteden, die mee profiteren van Manchesters groei dankzij de verbetering van de onderlinge verbindingen.