Lesire Software Engineering, één van de nog dungezaaide Vlaamse bouwers van softwarecomponenten, heeft zijn kapitaal opgetrokken van 10 naar 30 miljoen frank dankzij een injectie door de Vlaamse Investeringsvennootschap ( VIV) uit de Fortis-groep. VIV verwerft daarmee 23% van Lesire Software Engineering. De kapitaalverhoging moet dienen om de ClearSpot-componenten van Lesire op de Europese markt te brengen en in het algemeen de groei van de start-up te ondersteunen. De ClearSpot-componenten doen de backoffice-verwerking en het backoffice-beheer van een on line-winkel.
...

Lesire Software Engineering, één van de nog dungezaaide Vlaamse bouwers van softwarecomponenten, heeft zijn kapitaal opgetrokken van 10 naar 30 miljoen frank dankzij een injectie door de Vlaamse Investeringsvennootschap ( VIV) uit de Fortis-groep. VIV verwerft daarmee 23% van Lesire Software Engineering. De kapitaalverhoging moet dienen om de ClearSpot-componenten van Lesire op de Europese markt te brengen en in het algemeen de groei van de start-up te ondersteunen. De ClearSpot-componenten doen de backoffice-verwerking en het backoffice-beheer van een on line-winkel. Lesire Software Engineering - 14 mensen, waarvan 10 ontwikkelaars - zit niet op een bedrijfsterrein, zoals componentenbouwer Business Architects, maar erg groen in een gerenoveerd herenhuis in de Leuvense Maria-Theresiastraat, vlakbij het station. Oprichter en voornaamste aandeelhouder is Erik Lesire, 32, een voormalig ontwikkelaar bij Imec-spin-off EDC, die daarna freelance werkte en begin vorig jaar met enkele ervaren informatici van onder meer LMS en Alcatel de componentenbouwer opzette. Lesire Software Engineering (Lesire) mikt op twee toepassingsgebieden: banken en e-business. "Componententechnologie biedt een antwoord op de integratiebewegingen die in de bankwereld plaatsvinden en laat hen toe van snel nieuwe producten te ontwikkelen voor de klanten, onder meer op gebied van Internet-bankieren," zegt Erik Lesire. Die argumenten gaan ook op voor het tweede werkgebied, de elektronische handel, waarvoor Lesire met steun van het Vlaams Instituut voor de bevordering van het Wetenschappelijk Technologisch onderzoek in de industrie (IWT) de ClearSpot-componenten ontwikkelde. "Ook hier zullen integraties essentieel zijn voor goede e-businesstoepassingen," zegt Erik Lesire. "Internet-bedrijven komen meestal uit de grafische hoek en hebben niet de IT-vaardigheid om dat tot een goed einde te brengen." ClearSpot (www.clearspot.com) wil die bedrijven toelaten om high-end e-businesstoepassingen te maken, met een focus op integratie. De twee activiteiten hebben hun hoge kwaliteitseisen en bekommernis om de veiligheid gemeen, maar Lesire pakt ze wezenlijk verschillend aan. "In het bancaire domein spreken we echt over projectwerk," zegt Lesire. Zijn bedrijf heeft voor de Bacob bank, die in België het voortouw heeft in componententechnologie, een "platform" van componenten gebouwd waarop toepassingen dan een beroep kunnen doen. "Wij hebben onder meer een overschrijvingscomponent gedefinieerd. Of een ontwikkelaar nu werkt aan betaalautomaten, telefonisch bankieren of Internet-bankieren, hij kan diezelfde component gebruiken en hij kan erop rekenen dat de verwerking zal geïntegreerd zijn met de mainframe en met de andere machines." De component beschermt de toepassing op die manier tegen de onderliggende technische moeilijkheden. De bank krijgt meer manoeuvreerruimte als er bij fusies of nieuwe toepassingen gemigreerd of geïntegreerd moet worden. Erik Lesire: "Bij een goed ontwikkelde componentenstructuur zou een wijziging zoals de invoering van de euro een heel bescheiden project zijn omdat het probleem heel gelokaliseerd zou zijn en niet verspreid in het systeem." Proton World is een andere klant van Lesire. ClearSpot van de andere kant is een productbusiness, waarvoor Lesire licentie-inkomsten int (3590 euro of 144.820 frank voor een stand-alone versie). Clearspot integreert de typische backoffice-taken van een on line-winkel zoals beveiliging, databasebeheer, multi-taal en -muntondersteuning, on line-betaling enzovoort. Thuiswinkel en AtRecordings.com zijn ermee gebouwd. De kapitaalverhoging moet grotendeels dienen om de verkoop en marketing van ClearSpot uit te bouwen. "Hier werken we aan partnerships. Andere partijen zullen uiteindelijk de sites bouwen met standaardtechnologie als VBScript of JavaScript. Wij leveren support en eventueel projectwerk, maar wij mikken op de inkomsten uit licenties." Lesire draaide vorig jaar break-even, boekt dit jaar door de ClearSpot-ontwikkeling een verlies, maar rekent in 2000 op winst. "Wij streven naar een stelselmatige, beheerste groei. Dat is aangewezen voor ons werk als architect van componenten. Kwaliteit komt op de eerste plaats," laat Erik Lesire weten. Acquisities passen niet in dat beeld. Lesire zal de stand-alone versie van zijn ClearSpot-componenten wel via het Net gaan verkopen.