De financier achter Sail Labs Holding, het bedrijf waaraan Lernout & Hauspie Speech Products (LHSP) een groot deel van zijn langetermijnresearch afstaat, is Peer van Driesten, een Duitser die twee jaar geleden zijn Münchense bedrijf Gesellschaft für Multilinguale Systeme aan LHSP verkocht voor 15,5 miljoen dollar (toen 544 miljoen frank) in cash en aandelen. Van Driesten werd toen hoofd van de afdeling machinevertaling bij LHSP. Nu stapt hij er weer uit.
...

De financier achter Sail Labs Holding, het bedrijf waaraan Lernout & Hauspie Speech Products (LHSP) een groot deel van zijn langetermijnresearch afstaat, is Peer van Driesten, een Duitser die twee jaar geleden zijn Münchense bedrijf Gesellschaft für Multilinguale Systeme aan LHSP verkocht voor 15,5 miljoen dollar (toen 544 miljoen frank) in cash en aandelen. Van Driesten werd toen hoofd van de afdeling machinevertaling bij LHSP. Nu stapt hij er weer uit. Sail Labs - Speech, Aritifial Intelligence, Language Laboratories - is op 1 juni actief geworden. Er werken nu 120 mensen in drie groepen: spraak, artificiële intelligentie (AI) en machinevertaling. Rudy Montigny, wiens Antwerpse team pas een jaar geleden door Lernout & Hauspie Speech Products van Novell was overgenomen ( Trends, 9 april 1998), stapt met een dertigtal medewerkers over en wordt bij Sail Labs vice-president en verantwoordelijk voor de AI-groep. "LHSP neemt 19,9 percent van het officiële kapitaal van 700.000 euro (28,2 miljoen frank) van Sail Labs Holding," zegt Van Driesten. "Ik heb de rest van de aandelen en ik lever de rest van het werkkapitaal van 17 miljoen dollar (653 miljoen frank)." Van Driesten leent het geld bovenop het aandelenkapitaal als een overbruggingskrediet aan Sail Labs tot eind oktober. "Tegen dan moeten we tussen 60 en 80 miljoen dollar aan kapitaal hebben verzameld," zegt hij. Volgens Jo Lernout zal de financieringsronde na de zomer worden afgesloten.De investeerders met wie wordt onderhandeld, komen niet uit de Vlaamse taalcluster. "We praten met twee grote banken en een consortium van investeerders," meldt Van Driesten.LHSP kan Sail Labs als zijn langetermijnresearchbedrijf blijven voorstellen omdat het van Sail Labs - in ruil voor een licentie op alle technologie van LHSP - een voorkooprecht op zijn onderzoeksresultaten krijgt. "Dat kan leiden tot moeilijke onderhandelingen," geeft Van Driesten toe, "maar LHSP kan ons niet kan blokkeren. Zij krijgen bijvoorbeeld maar 30 dagen om te beslissen." Rudy Montigny noemt zich "blij" met het opzet. "Onder druk van de kwartaalresultaten was bij LHSP alles zo winstgericht geworden dat we nauwelijks nog toekwamen aan onderzoek.""De idee voor de afsplitsing kwam deels van Jo Lernout, deels van mezelf," zegt Van Driesten. "LHSP moest op sommige terreinen veel meer investeren dan de huidige 14-16 percent van de omzet die de beurs aanvaardbaar vindt," zegt hij.Er zijn onder insiders ook minder positieve geluiden over Sail Labs op te vangen. LHSP verlaagt zijn kosten aanzienlijk door het afstoten van tientallen onderzoekers naar een bedrijf met een onzekere toekomst. Enkele prominente onderzoekers blijven bij LHSP, dat zelf zegt zijn onderzoeksinspanningen onverminderd voort te zetten.