De Ieperse spraakspecialist Lernout & Hauspie Speech Products (LHS) slaagde vorige vrijdag, 1 december, 11 u.30 lokale tijd (easterntime) als eerste Belgisch bedrijf in een introduktie op de Amerikaanse Nasdaq-beurs. Interessant is dat een 600-tal bakkers, beenhouwers, kruideniers, KMO'ers, boeren en renteniers vooral afkomstig uit de regio rond Ieper, Poperinge en Kortrijk (de geboortestreek van Jo Lernout en Pol Hauspie) door de beurslancering "aandeelhouder" zijn geworden van LHS.
...

De Ieperse spraakspecialist Lernout & Hauspie Speech Products (LHS) slaagde vorige vrijdag, 1 december, 11 u.30 lokale tijd (easterntime) als eerste Belgisch bedrijf in een introduktie op de Amerikaanse Nasdaq-beurs. Interessant is dat een 600-tal bakkers, beenhouwers, kruideniers, KMO'ers, boeren en renteniers vooral afkomstig uit de regio rond Ieper, Poperinge en Kortrijk (de geboortestreek van Jo Lernout en Pol Hauspie) door de beurslancering "aandeelhouder" zijn geworden van LHS.Zegt Jo Lernout : "Telkens ik nu mijn kapper bezoek, maken we een gezellige babbel over de toestand van het bedrijf. " In de zomer van '94 tekenden iets minder dan 600 kleine beleggers in op een konverteerbare obligatielening van LHS. Zij betaalden 1000 dollar per stuk (toen zo'n 32.600 frank) voor 16.980 obligaties samen goed voor 554 miljoen frank en legden hiermee de basis voor de suksesvolle beursintroduktie van LHS vorige week (LHS plaatste 3,575 miljoen aandelen op de Nasdaq aan een beginkoers van 11 dollar, en zamelde hiermee netto 1 miljard frank vers geld in).Hamvraag is nu of die Westvlaamse kapitaalinjektie op zich al een ongewoon feit ook het nodige rendement voor de belegger zélf oplevert ? Vorige vrijdag zijn alle obligaties omgezet in aandelen tegen een vooraf afgesproken minimumprijs van 14,72 dollar (eigenlijk 7,36 dollar, maar LHS hergroepeerde z'n aandelen a rato van 2 aandelen naar 1, naar verluidt omdat een Nasdaq-koers van meer dan 10 dollar voor de Amerikaanse belegger kosmetisch beter oogt). Door die konversieprijs kreeg elke obligatiehouder voor één obligatie 68 LHS-aandelen in handen.Eigenlijk had dit meer moeten zijn, want de beginkoers van het LHS-aandeel op de Nasdaq noteerde slechts aan 11 dollar : één obligatie moest dus normalerwijs 91 aandelen opleveren. Dit verschil is niet niks. Maandagavond b.v. sloot de koers van het LHS-aandeel af op 21 dollar : omgerekend boekte elke obligatiehouder dus een virtuele winst van 43 % (68 x 21 dollar = 1428 dollar). Met 91 aandelen in de portefeuille zou die winst 91 % hebben bedragen (91 x 21 = 1911 dollar)."We beseffen dat onze achterban door de lage introduktieprijs van 11 dollar is benadeeld, " reageert Pol Hauspie, "en zorgen op eigen risico voor een kompensatie" (zie ook Trends, Inside 19 okt. '95). Via een financieel-spitstechnologische ingreep verbindt LHS er zich toe het verschil op het totaal van de aandelen bij te passen, als de koers na 180 dagen (of zes maanden) nog steeds beneden 14,74 dollar noteert.Die 180 dagen zijn cruciaal omdat dan de blokkeringsperiode voor de LHS-aandeelhouders ten einde loopt : dan kan ook elke Westvlaamse belegger, die dat wil, zijn aandelen op de beurs verzilveren. LHS schat dat de financiële kompensatie voor LHS een risico vertegenwoordigt van maximaal 10,8 miljoen dollar (320 miljoen frank). Het bedrag zal, zo meldt de prospektus, vanuit de L&H Holding die na de beursintroduktie nog 34,5 % van LHS bezit gefinancierd worden.POL HAUSPIE EN JO LERNOUT (LHS). "We willen onze Westvlaamse achterban kompensaties geven. "