(°) Verkrijgbaar bij Acco Leuven. Tel.: 016 29 11 00, fax: 016 20 73 89).
...

(°) Verkrijgbaar bij Acco Leuven. Tel.: 016 29 11 00, fax: 016 20 73 89).Kent u het evaluatiemodel van Donald Kirkpatrick? Ongetwijfeld beweegt u zich dan in de veelkleurige wereld van het personeelsbeleid en vooral in het haast onpeilbare universum van de bedrijfsopleidingen. De voorbije 30 jaar ontpopte Kirkpatrick zich als een autoriteit op het gebied van de evaluatie van opleidingen. Halen al die cursussen wel iets uit? Dat wil wel eens tegenvallen. Een wie-is-wie en wat-is-wat over bedrijfsopleidingen, management development en persoonlijke ontwikkeling krijgen we van de Ierse docent en opleidingsconsultant Samuel Malone. Met Learn- ing about Learning (CIPD, 332 blz., ca. 37 euro) zorgt hij voor een compacte encyclopedie over ontwikkelingsinstrumenten en opleidingstechnieken. Ook algemene leertermen komen aan bod. Wel sneu dat het register te mager uitvalt en dat enkele toptheoretici over het leren geen apart lemma krijgen. Zelfs Peter Senge ( De vijfde discipline), Tony Buzan ( mindmaps) en Edward De Bono ( lateraal denken) hebben geen trefwoord en staan niet in het register. Wie hen zoekt, moet naar Group of Team Learning (voor Senge), Brain Lion Model (voor Buzan) en Thinking (voor De Bono). Misschien gaan we beter te rade bij The 30-Second Encyclopedia of Learning and Performance (Amacom, 178 blz., 21,95 euro) (°). De Californische opleidingsconsultant David Miles reikt een betere index aan, maar de gids valt veel beperkter uit. Zo vallen Buzan en De Bono gewoon buiten het blikveld. Als epiloog geeft Miles wel een leuk extraatje: een leidraad in de leermethoden van tien leermeesters - Socrates, Plato en Aristoteles incluis. Hoe wendt u al die kennis en methoden nu aan in een bedrijf? Een even pittig als omstandig antwoord krijgen we van Pentti Sydänmaanlakka, die tot 2002 directeur Human Resources bij Nokia was. In De intelligente organisatie (Thema, 232 blz., 28,50 euro) legt hij haarfijn het verschil uit tussen prestatie-, kennis- en competentiemanagement. Vervolgens toont hij aan hoe die toegepast kunnen worden. Geen gemakkelijke lectuur, wel verhelderend en inspirerend. Ook de Nederlandse opleidingsdeskundigen Jeannet Kant en Cees Sprenger buigen zich over de cruciale vragen hoe een organisatie kan voorkomen dat kennis verdwijnt als experts vertrekken, op welke manier mensen mekaars kennis kunnen delen én hoe medewerkers uitgedaagd kunnen worden om de werkprocessen te blijven vernieuwen. Dat gebeurt aan de hand van het concept kenniskring in Faciliteren van kenniskringen (Nelissen, 180 blz., 20,50 euro).Luc De Decker Luc De Decker