W illich-Revisma uit Schoten is in de Antwerpse (petro)chemie- en energiesector een bekende naam. Het bedrijf voert onder meer allerlei isolerende en brandwerende werken uit.
...

W illich-Revisma uit Schoten is in de Antwerpse (petro)chemie- en energiesector een bekende naam. Het bedrijf voert onder meer allerlei isolerende en brandwerende werken uit. "De meeste mensen denken dat hier alleen laaggeschoolden werken," zegt Frank Ergeerts, gedelegeerd bestuurder van Willich-Revisma. "Een erfenis van vroeger, toen repetitieve handenarbeid nog domineerde. Tussen onze 281 arbeiders zitten echter heel wat stielmannen. Maar omdat er voor onze sector geen schoolse opleiding bestaat, kunnen wij niet anders dan niet- of andersgeschoolden aanwerven. Daarbij komt dat je je vroeger kon veroorloven zo'n jonge gast enkele jaren te laten meelopen. In het bedrijfsleven van de jaren negentig moet een nieuweling veel sneller renderen. Combineer dat met het slechte imago dat handenarbeid heeft en je kan al raden hoe moeilijk wij het hebben om goede arbeiders te vinden." Willich-Revisma legt daarom sterk de nadruk op bedrijfsinterne opleidingen, zowel wat vakkennis betreft als voor het opbouwen van verantwoordelijkheidsgevoel. "Dat kost ons 1% van onze omzet (850 miljoen frank) en 2% van de werktijd," zegt Frank Ergeerts. "Maar in de praktijk krijgen wij vooral laaggeschoolde en gedemotiveerde jongeren over de vloer. In veel gevallen moeten wij zelfs beginnen met het aanleren van basisvaardigheden: op tijd komen, verantwoordelijkheid nemen, bij ziekte niet zomaar wegblijven... Daartegenover staat dat velen écht willen leren." Samen met collega-bedrijven richtte Willich-Revisma de vzw Viravo op ( Vereniging Isolatiebedrijven Regio Antwerpen Vakgerichte Opleidingen) van waaruit de VDAB-cursussen en de opleidingen in het kader van Deeltijds Onderwijs en Alternerend Leren voor de sector worden gecoördineerd. Daarnaast werkt Willich-Revisma ook nauw samen met de Antwerpse kamer van koophandel. "De kamer stimuleert de wisselwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, onder meer door de oprichting van de vakgroepen elektriciteit en chemie. Daar moet nu nog isolatie bijkomen," gaat Ergeerts verder. "En wij nemen ook deel aan de Tiso-projecten ( Tewerkstellingsinitiatieven Stedelijk Onderwijs) die zich richten op kansarme (waaronder veel allochtone) jongeren." Zijn er dan geen taalproblemen bij allochtone arbeiders? "Lang niet altijd. Maar toch voldoende om in het project Nederlands op de Werkvloer te stappen, nog een initiatief van de Antwerpse kamer." Blijft de vraag of Willich-Revisma dit maatschappelijk engagement aangaat uit noodzaak of uit idealisme. "Een vleugje idealisme ligt ons wel. Maar zelfs al zou ons engagement uitsluitend op eigenbelang steunen, dan nog levert dit gunstige neveneffecten op voor de regio."