Een expo, een lijvig overzichtswerk, een wandelroute-app, een lezing, een opendeurdag: Antwerpen spaart kosten noch moeite om zijn bekende modernistische architect Léon Stynen te vieren. Onder de noemer 2018Stynen programmeren het Vlaams Architectuurinstituut (VAI), deSingel, de provincie Antwerpen en de stad Antwerpen activiteiten om het w...