Of het maritieme gebeuren me aantrok, wilden Frederik Buf...