Het eeuwige probleem
...

Het eeuwige probleemZelfs de onstelpbare vloedgolf aan boeken en cursussen over leidinggeven loste het probleem nog lang niet op. Vele concepten slaan de bal mis omdat ze slechts in een beperkt deel van de organisaties toegepast kunnen worden. Op dat specifieke euvel speelt de Amsterdamse organisatie-adviseur Loek Wijchers in. Zopas publiceerde hij een verzorgd, slank boek waarin hij niet echt nieuwe theorieën verzint of een revolutionaire aanpak verkondigt. In plaats daarvan brengt hij de gekende concepten samen. Dat doet hij met een prettig bedrieglijke eenvoud, die het boek een hogere toegevoegde waarde bezorgt dan op het eerste gezicht mogelijk lijkt. Laten we eerst de eenvoud toelichten : in een heldere taal en opgevat als een gemakkelijke cursus (opdrachten incluis) doceert Wijchers over de vele stijlen, valkuilen en wenken. Waarom werkt die benadering dan zo prettig bedrieglijk eenvoudig ? Door de nevenschikking opent Wijchers de ogen van de manager : klamp je nooit vast aan één leidingstijl. Die conclusie kronkelt zich als rode draad door het dunne boek heen. Onomwonden poneert de auteur : "Het is hopelijk duidelijk dat je onvoldoende in staat bent om goed leiding te geven als je maar één van deze stijlen (directieve, begeleidende, ondersteunende of delegerende) beheerst. Bij een medewerker die zijn werk al vele jaren goed doet, past bijvoorbeeld een directieve stijl van leidinggeven niet. Evenmin past een delegerende stijl bij een nieuwe medewerker die nog alles moet leren." Het komt er niet alleen op aan om alle stijlen te beheersen, je moet je manier van leidinggeven ook vlot aanpassen aan medewerkers en situatie. De auteur, firmant van de Holland Consulting Group en expert in human resources management, kent zijn doelgroep door en door. Bij aanvang van het boek stelt hij zelfs dat de lectuur ongeveer een uur in beslag zal nemen. Hij wil zijn potentiële lezers (drukke managers) niet afschrikken en probeert behendig zijn boek in hun agenda te krijgen. Ze zullen er geen spijt van hebben, al is het maar omdat het werk hen tot nadenken aanspoort over de omgang met hun medewerkers. Naast de voor de hand liggende thema's over leidingstijl, bedrijfscultuur, motivatie en conflictbeheersing, weidt Wijchers ook uit over de cruciale aspecten bij het doorvoeren van een cultuuromslag. Hij wijst op de impact van de cultuur op het bedrijfsresultaat. Tevens staat hij stil bij het concept counseling : een reeks van technieken, vaardigheden en opvattingen om mensen te helpen hun eigen problemen te leren beheersen. Ook opleiden, selectie, beoordeling en werkoverleg komen aan bod. In al die aspecten tekent de ware rol van de goede leider zich af. Wijchers vergelijkt die rol met deze van een hovenier : "De hovenier zorgt voor de juiste condities." LUC DE DECKERLoek Wijchers, Leidinggeven Kunst en kunde. Samson, 122 blz., 895 fr.