Analyseert Robert Quinn, de managementgoeroe die ook een basketbalteam coachte, in Verander de wereld: "Wanneer de jongens in mijn team één van hun teamgenoten bekritiseerden, deden ze dat vanuit hun eigen frustratie en woede met als bijkomend gevolg dat ze zich dan van elkaar distantieerden. Wie een f...

Analyseert Robert Quinn, de managementgoeroe die ook een basketbalteam coachte, in Verander de wereld: "Wanneer de jongens in mijn team één van hun teamgenoten bekritiseerden, deden ze dat vanuit hun eigen frustratie en woede met als bijkomend gevolg dat ze zich dan van elkaar distantieerden. Wie een fout maakte, werd door de anderen afgewezen." Birds kritiek was geen aanval op de anderen, maar een oproep om samen voor dat ene doel te vechten: "Voor Bird stond het belang van de groep centraal. Hij wilde dat het team zou winnen en had zich enorme opofferingen getroost om het team vooruit te helpen. Hij wist dat het team zijn doel alleen kon bereiken als het een productieve gemeenschap was. Zonder teamwork zouden ze nooit kampioen worden. Hij stelde maar zelden eisen. Hij gaf het team leiding door een voorbeeld te zijn voor de anderen. Waar het basket betrof, was Bird een innerlijk gedreven leider die anderen centraal stelt." Die laatste zin fungeert als leidmotief. Quinn hamert erop dat verandering alleen kan als je ook jezelf in vraag kan stellen. Kortom, verander de wereld, begin met jezelf. Als voorbeeldfiguren neemt de auteur Jezus, Gandhi en Martin Luther King, maar met vele tips en voorbeelden toont hij aan dat ook andere, gewone mensen buitengewone prestaties kunnen leveren. Luc De DeckerRobert Quinn, Verander de wereld. Academic Service, 360 blz., 1190 fr.Nu de Boekenbeurs (1 tot 11 november) de deuren opent, mogen we vijf exemplaren van 'Verander de wereld' wegschenken. Stuur ons een kaartje, uiterlijk tegen 9 november 2001, met de melding waarom we dit boek best aan u cadeau doen: Trends, Cadeauboek 'Verander de wereld', Raketstraat 50, bus 4, 1130 Brussel.