Dinsdag werd LEAD-IN officieel voorgesteld als een nieuwe Belgische leiderschapsorganisatie. De tagline 'Inspiring Leaders, Leading Insights' staat voor het willen inspireren van leiders en het produceren van leidinggevende inzichten met als duidelijke ambitie: door de maatschappij, de opiniemakers en de media beschouwd en gerespecteerd te worden als de referentie in België inzake leiderschap. LEAD-IN wil vanuit een theoretisch onderbouwde en pragmatisch werkbare insteek leiders van alle soorten organisaties beroeren (bedrijven, openbare diensten, culturele instellingen, politieke partijen, ngo's, stichtingen, internationale organisaties,...), zowel groot als klein, zowel Belgisch, Brussels, Vlaams, Waals als Europees en internationaal. Die ambitie wil LEAD-IN r...

Dinsdag werd LEAD-IN officieel voorgesteld als een nieuwe Belgische leiderschapsorganisatie. De tagline 'Inspiring Leaders, Leading Insights' staat voor het willen inspireren van leiders en het produceren van leidinggevende inzichten met als duidelijke ambitie: door de maatschappij, de opiniemakers en de media beschouwd en gerespecteerd te worden als de referentie in België inzake leiderschap. LEAD-IN wil vanuit een theoretisch onderbouwde en pragmatisch werkbare insteek leiders van alle soorten organisaties beroeren (bedrijven, openbare diensten, culturele instellingen, politieke partijen, ngo's, stichtingen, internationale organisaties,...), zowel groot als klein, zowel Belgisch, Brussels, Vlaams, Waals als Europees en internationaal. Die ambitie wil LEAD-IN realiseren door het focussen op en het realiseren van haar nobel doel: bijdragen tot een betere maatschappij, samenleving en wereld door sterk, duurzaam en positief inspirerend leiderschap te propageren bij de leiders en bij alle personen die te maken hebben met en geïnteresseerd zijn in leiderschap. Het gaat erom leiders te inspireren om via hun leiderschap en de impact die dit heeft op hun organisatie(s), bij te dragen tot een positieve maatschappijtransformatie. LEAD-IN wil daarom het debat in België over wat leiderschap is en het belang ervan voor het welzijn van de mens en de welvaart van het land op een hoger niveau tillen. Waarom? Omdat goed leiderschap een essentiële motor is van vooruitgang, groei en geluk. Goede leiders zijn inspirerende leiders die zelf ook geïnspireerd zijn, die een hoger doel voor ogen hebben dat in het belang staat van de collectiviteit en dat een duurzaam positief effect heeft. Iedereen heeft een verschillend idee van wat leiderschap betekent. Die diversiteit -- die ook een rijkdom is omdat leiderschap situationeel is en zich aan de context moet aanpassen -- was voor LEAD-IN voldoende bewijs dat er over leiderschap nog wat nagedacht en gefilosofeerd mag worden. Het is een feit dat leiderschap iedereen beroert, bezighoudt en ja, zelfs passioneert. Ik wil alvast een aanzet geven tot reflectie over de vier met elkaar samenhangende dimensies die aan leiderschap kunnen worden gegeven: zelf-leiderschap, het leiden van anderen, het leiden van organisaties en markt-leiderschap. Om een rol te spelen in de markt, om de markt te beïnvloeden en/of om te groeien in de markt, moet de organisatie goed geleid worden. Een organisatie kan slechts goed geleid worden als de leiders ervan in staat zijn de mensen die de organisatie maken, goed te leiden. Zo niet, ontstaat een enorm organisatieproductiviteitsverlies waarbij niemand precies weet wie waarover gaat en wie wat wanneer en hoe moet doen. En leiders die zichzelf niet kunnen leiden, kunnen anderen ook niet op een inspirerende manier leiden. Per logische deductie mogen we dus zeggen dat dé voorwaarde om de markt op een duurzame wijze te kunnen leiden, is dat de leider(s) zichzelf kunnen leiden. Ze moeten weten waarom ze doen wat ze doen, waar ze voor staan, welke principes hun drijvende kracht zijn, welke waarden ze belangrijk vinden en hoe bewust ze zijn van hun eigen functioneren, sterktes en mankementen. De vier expertisecentra (executive leadership, international leadership, upcoming leadership, leadership & the new economy) en de prestigieuze internationale denktank van LEAD-IN gaan reflecties en inzichten aanleveren. De Board of Directors, met leidinggevenden uit de meest diverse hoeken en sectoren, zal zorgen dat er inzichten en expertise worden gedeeld om bij te dragen aan die positieve kentering die LEAD-IN voor ogen heeft. De auteur is oprichter van het Global Inspiration & Noble Purpose Institute en vice-chairman van LEAD-IN. OLIVIER ONGHENA 'T HOOFTDé voorwaarde om de markt op een duurzame wijze te kunnen leiden, is dat de leider(s) zichzelf kunnen leiden.