Binnenkort bespreekt de ministerraad de legerbegroting voor de volgende vier jaar. Na een aantal magere jaren komen nu weer de vette jaren. Vooral voor de luchtmacht staat er heel wat op stapel, met onder meer de eventuele vervanging van de F16 door de Joint Strike Fighter ( JSF) en de vervanging van de C130 door het ...

Binnenkort bespreekt de ministerraad de legerbegroting voor de volgende vier jaar. Na een aantal magere jaren komen nu weer de vette jaren. Vooral voor de luchtmacht staat er heel wat op stapel, met onder meer de eventuele vervanging van de F16 door de Joint Strike Fighter ( JSF) en de vervanging van de C130 door het FLA ( Future Large Aircraft). Een van de voorstanders van de JSF is de (Nederlandstalige) stafchef van de luchtmacht, luitenant-generaal Guido Van Hecke. Van Hecke blijft nog op post tot 1 april 2000. Insiders beweren dat hij op dat moment zal overstappen naar de traditioneel Waals-Brusselse lobbyorganisatie Gebecoma ( Groupement Belge des Constructeurs de Matériel Aéronautique). Momenteel wordt Gebecoma geleid door luitenant-generaal Terasson, waarvan het mandaat is verlengd tot... 1 april 2000. De Waals-Brusselse industrie heeft zich goed voorbereid. Ze wil, net als in het verleden, een zo groot mogelijk (lees, onevenredig) deel van de koek binnenrijven. Op het kabinet van Defensieminister André Flahaut (PS) zit Catherine Geernaert, adjunct-kabinetschef en verantwoordelijke voor de openbare aankopen. Geernaert komt van de aankoopdienst van de luchtmacht en was daar secretaresse van André Bastien (nu topman van De Post, daarvoor kabinetschef bij voormalig Defensieminister Guy Coëme (PS) en genoemd in het Agusta-dossier). Guy Seutin is er verantwoordelijk voor Onderzoek & Ontwikkeling. Hij was op het kabinet van Coëme de opvolger van Jean-Louis Mazy (ook genoemd in het Agusta-schandaal). Op een ander belangrijk departement voor aankopen en subsidies - Economie en Wetenschapsbeleid - zit de PS'er Rudy Demotte. En op Europees niveau heeft Philippe Busquin (PS) de touwtjes in handen inzake wetenschapsbeleid. De cirkel is rond. Wat doet premier Guy Verhofstadt (VLD) aan de oude politieke cultuur? Misschien is het opnieuw opnemen van een oud wetsvoorstel dat militairen verplicht om tot vijf jaar na hun opruststelling geen lobbyactiviteiten op zich te nemen, een goede start?