Na de verrassende bestseller 'Hoe wij doodgaan', pakt Sherwin Nuland uit met een gespierde, toegankelijke en zelfs suspensrijke kroniek van de geneeskunde. Tijd voor een gezondheidsspecial.
...

Na de verrassende bestseller 'Hoe wij doodgaan', pakt Sherwin Nuland uit met een gespierde, toegankelijke en zelfs suspensrijke kroniek van de geneeskunde. Tijd voor een gezondheidsspecial.Sporadisch leest Artsen Een biografie van de geneeskunde als een thriller. Die suspens spruit voort uit de vermetele vertelwijze van Sherwin Nuland. In Hoe wij doodgaan verbaasde hij met objectieve, bevattelijke beschrijvingen van wat er gebeurt in de ultieme levensmomenten. In de zopas vertaalde turf Artsen valt die nauwkeurige en begrijpelijke weergave van bepaalde ziekteprocessen andermaal op. Toch concentreert de auteur zich nu op de geschiedenis van de geneeskunde. Dat zou een gortdroge onderneming geworden zijn als hij niet had gekozen voor een benadering vanuit de bekendste en belangrijkste medici. Zo krijgen we in het boek niet alleen de medische evolutie, maar ook het vaak kleurrijke levensverhaal van de pioniers. Geregeld betrekt Nuland er zelfs patiënten bij, waardoor zijn uiteenzetting geen kans op wetenschappelijke steriliteit krijgt. Vanelfsprekend begint Nuland zijn boek met Hippokrates. Of is dit niet zo evident ? Die start is immers een keuze. Nuland opteert voor een geschiedenis van de klassieke westerse geneeskunde. Voor alternatieve vormen of grote stromingen als de Chinese geneeswijze sluit hij de deur. Met Amerikaanse flair zwelgt Nuland het vooruitgangsgeloof van de traditionele medische wetenschap op. Gelukkig heeft hij ook oog voor uitschuivers en puur persoonlijke motieven van enkele wetenschappelijke acrobaten. Zo maakt hij, bijvoorbeeld, duidelijk dat de Zuid-Afrikaanse Christiaan Barnard de eerste harttransplantatie in de geschiedenis (op 3 december 1967) verrichtte zonder dat de afstotingsproblemen voldoende onderzocht waren. Terwijl Barnard op een triomfantelijke rondreis door de VS trok, stierf de patiënt. Hij had de operatie niet eens drie weken overleefd. Uitg. Anthos, 565 blz., 1590 fr. .Als praktische aanvulling raden we Moet ik de dokter bellen ? van Michael Apple en Jason Payne-James aan, eindelijk een uitvoerige en bruikbare diagnosegids, al slaagt ook dit boek er uiteraard niet in steeds een antwoord te vinden op de titelvraag. Uitg. Spectrum, 620 blz., 1595 fr. .Als alternatief supplement wijzen we op Aromatherapie. Uit eeuwenoude tradities puurt Gabriel Mojay vooral kuren om spanningen, angsten en depressies te verlichten. Alles draait rond evenwicht. Uitg. Kosmos/Z&K, 191 blz., 800 fr. .Als voedingsbijsluiter vermelden we Fitonics, waarmee Marilyn Diamond en Donald Burton Schnell een vervolg breien aan Een leven lang fit. Maar met boerenverstand kom je er doorgaans ook wel. Uitg. De Kern, 352 blz., 795 fr. LUC DE DECKER