Het faillissement van Leda Technologies heeft een staartje gekregen (zie Trends, 26 juni 2003). Kanjers van investeerders zoals Stijn Bijnens, Gilbert Pieters en Xavier Van den Avenne hadden bijna 2,9 miljoen euro in het bedrijf gepompt, dat dankzij een wonderbaarlijke technologie met salmonella besmette eieren bacterievrij kon maken. D...

Het faillissement van Leda Technologies heeft een staartje gekregen (zie Trends, 26 juni 2003). Kanjers van investeerders zoals Stijn Bijnens, Gilbert Pieters en Xavier Van den Avenne hadden bijna 2,9 miljoen euro in het bedrijf gepompt, dat dankzij een wonderbaarlijke technologie met salmonella besmette eieren bacterievrij kon maken. Dat gebeurde met de toestellen Castor en Pollux. De commercialisering raakte echter niet op dreef. Net voor het faillissement dienden de investeerders een klacht in bij het Antwerpse parket. Die is onder meer gericht tegen de voormalige gedelegeerd bestuurder en meerderheidsaandeelhouder Hugo Braeken. De klacht luidt: oplichting, misbruik van vertrouwen, misbruik van vennootschapsgoederen en valsheid in geschrifte. Dat onderzoek werd de voorbije zomermaanden voortgezet, maar het heeft potentiële investeerders niet afgeschrikt. Onder hen Jérôme Cretel, zaakvoerder van de gelijknamige KMO uit Eeklo. De NV Cretel maakt machines die huid of schubben verwijderen bij vlees en vis. Het bedrijf had eind 2001 met 82 % een wat hoge schuldgraad, maar boekt al jaren winst en een positieve kasstroom. Via zijn verkoopkantoor in Singapore kwam de 58-jarige Jérôme Cretel met Leda Technologies in contact. Cretel is met 51 % hoofdaandeelhouder van de BVBA CADS, die het handelsfonds van het failliete Leda overnam. De tweede belangrijkste aandeelhouder met 40 % is Rik Mahieu, een entrepreneur die actief is met matrijzen voor kunststofproducten. Ook de drie bedrijven waarin de West-Vlaamse ondernemer actief is - Eurogalva, Ninocoat en Novalati - hebben solide balansen. De beide hoofdaandeelhouders kochten een voorraad van 800 toestellen. Een combinatie van Castor en Pollux wordt voor 4000 euro verkocht. Volgens een gewezen aandeelhouder is een prijs van 6000 euro nodig om uit de kosten te geraken. Hij twijfelt of de markt zo'n hoge prijs voor het product veil heeft. Cretel spreekt dat tegen: "We willen een prijs van 4000 euro handhaven, maar ik vrees dat we hoger zullen moeten gaan. Maar als we jaarlijks enkele honderden toestellen kunnen verkopen, zal Leda Technologies winstgevend worden."W.R.