Confrontaties
...

ConfrontatiesIn het Mechelse gerechtelijk onderzoek rond Lavithas werden op 19 maart de hoofdrolspelers in de zaak van het Haachtse Accountantskantoor Joseph Bosmansnv (zie Trends, 24 februari 1994) met elkaar geconfronteerd. Aanwezig waren Jan Maes en zijn echtgenote Colette Reynaert, Marc De Schutter, Frans "Luc" Thibaut en Joseph Bosmans zelf. Joseph Bosmans runde voor JMP-Special de holding van Jan Maes de acht kantoren van de groep. Hij had ook zijn eigen zaak aan de groep verkocht, officieel voor 46 miljoen frank, volgens een expert 12 miljoen te veel. De aandelen van deze nv waren op 21 december '90 via een sale and lease back-operatie verkocht aan de financieringsmaatschappij Luc Thibaut & Co Financiers nv. Nadien werd de maatschappij zonder medeweten van Thibaut in vereffening gesteld. De activa werden opgedeeld in een nieuw Accountantskantoor J. Bosmans nv en Wijtilha nv, die het vastgoed onder haar hoede kreeg. De aandelen van deze nieuwe nv's werden niet aan Thibaut overhandigd en Wijtilha werd overgenomen door de familie Bosmans. Op 9 september '92, een paar weken voor het faillissement van Lavithas en JMP, werd dan de bvba Accountantskantoor J. Bosmans opgericht door Bosmans. In deze bvba werden de activa van de nv ondergebracht. Toen Thibaut meegesleurd door het faillissement van Lavithas in vereffening ging, bleken de aandelen die via de sale and lease back aan hem waren verkocht waardeloos. Bosmans weigerde zelfs elk contact met de vereffenaar die klacht neerlegde. Bosmans werd naderhand alsof er niets was gebeurd door minister van Justitie Wathelet tot handelsrechter benoemd. Tijdens de confrontaties ontkende Bosmans naar verluidt iets af te weten van een sale and lease back. Colette Reynaert verklaarde te hebben gehandeld uit liefde voor haar echtgenoot Jan Maes. Aandacht ging ook naar de besteding van de 46 miljoen frank. Deze som was door Thibaut in baar geld aan Maes en De Schutter overhandigd. Bij die transactie viel de aanwezigheid op van accountant Luc Vanderstichelen. Deze boekhouder verkocht zijn twee Brusselse zakenkantoren aan JMP en runt nu in Zwitserland een eigen fiduciaire. Maes en De Schutter hadden met hem geregeld contact, volgens hun verklaring over de rechten van de stripfiguur Lucky Luke. Tegen de zomer zou het Lavithas-onderzoek afgerond zijn.