Argentinië

Groei bbp: 4,0 %
...

Groei bbp: 4,0 % Bbp: 470 miljard (ppp: 754 miljard) Inflatie: 9,6 % Bevolking: 41,3 miljoen Bbp per hoofd: 11.380 (ppp: 18.260) Presidente Cristina Fernández de Kirchner begint na de verkiezingen van eind 2011 aan 2012 met een nieuw mandaat, maar het wordt een heel andere regering. De budgettaire ademruimte die de grondstoffenboom bood, is bijna uitgeput. Vooral als de wereldwijde economische omstandigheden nog verslechteren, wat de grondstoffenprijzen naar beneden dreigt te trekken. Maar zelfs als de grondstoffenprijzen hoog blijven, dan nog vertraagt de economie omdat het beleid verstrakt wordt om de inflatie en de wisselkoersdistorsies in toom te houden. IN DE GATEN HOUDEN Pijnloos. Het wereldverbond van anesthesistenverenigingen houdt zijn vierjaarlijks wereldcongres in Buenos Aires. Groei bbp: 3,5 % Bbp: 2502 miljard (ppp: 2433 miljard) Inflatie: 5,5 % Bevolking: 194,7 miljoen Bbp per hoofd: 12.850 (ppp: 12.500) De Braziliaanse presidente Dilma Rousseff heeft nooit gedacht dat het een klusje zou worden om haar populaire voorganger Luiz Inácio Lula da Silva op te volgen. Geplaagd door corruptieschandalen en interne twisten in haar regering, zag ze er het grootste deel van de tijd wankel uit. Haar concentratie op sociale programma's, waaronder het terugdringen van armoede, komt niet bepaald goed aan in een land dat de jongste tijd gewoon geraakt is aan snelle groei en sterk toenemende inkomens. Nu de economie wereldwijd vertraagt - en dat geldt ook voor Brazilië - maakt Rousseffs onervarenheid haar kwetsbaar. Groei bbp: 4,8 % Bbp: 368 miljard (ppp: 500 miljard) Inflatie: 3,2 % Bevolking: 48,2 miljoen Bbp per hoofd: 7650 (ppp: 10.380) President Juan Manuel Santos gebruikt het forse mandaat van zijn naar rechts neigende coalitie van nationale eenheid om een ambitieus hervormingsprogramma door te drukken. Een aantal fiscale maatregelen werd al gepubliceerd in het staatsblad en nu wordt de aandacht toegespitst op belastinghervormingen en andere ondernemingsvriendelijke initiatieven. Al gaan wel wat middelen naar het opdweilen van de schade die de overstromingen in 2011 veroorzaakten. De stijgende consumentenbestedingen en de openbare investeringen die nodig zijn om de overstromingsschade te herstellen zorgen ervoor dat de economie behoorlijk groeit. IN DE GATEN HOUDEN Mijnenveld. Voormalig minister van Defensie Santos heeft een hervorming van het veiligheidsbeleid bevolen te midden toenemende activiteit van wat nog overblijft van de FARC-rebellie. Er komen wel meer lokkertjes, maar de stokken blijven achter de deur staan. Groei bbp: 2,4 % Bbp: 63 miljard (ppp: 124 miljard) Inflatie: 5,7 % Bevolking: 11,2 miljoen Bbp per hoofd: 5580 (ppp: 11.060) De markt en het privé-initiatief spelen een grotere rol in de economie, zij het onder strikt toezicht van de Communistische Partij. Die wil in de komende jaren een miljoen werkkrachten van de overheidsloonstaat halen, de rantsoenering afschaffen en de officiële en de parallelle wisselkoers samenbrengen. Als het vergrijzende leiderschap dat voor mekaar brengt, kunnen ze een enorm economisch potentieel aanboren - maar niet in 2012. IN DE GATEN HOUDEN Navelstreng. De economie wordt geschraagd door een overeenkomst met Venezuela, waarbij olie geruild wordt voor Cubaanse artsen. Als de Venezolaanse leider Hugo Chávez bezwijkt aan de kanker waarvoor hij behandeld wordt, kan de kraan dichtgedraaid worden. Groei bbp: 3,1 % Bbp: 307 miljard (ppp: 384 miljard) Inflatie: 30,6 % Bevolking: 29,6 miljoen Bbp per hoofd: 10.360 (ppp: 12.940) De populistische president Hugo Chávez worstelt met kanker en de vooruitzichten van het land hangen af van de uitkomst van die strijd. Als hij zijn ambtstermijn kan uitzitten tot 2013 of een nieuwe kan veroveren bij de verkiezingen in 2012, dan dreigt een nieuwe periode van ondermaatse groei omdat de regering haar olie-inkomsten spendeert aan haar lievelingsprojecten en in elke hoek van de markt tussenbeide komt. Als hij bezwijkt, dan krijgen de zwakke instellingen het moeilijk om de animositeit te bezweren tussen zijn aanhangers en zijn vijanden. De strijd om het vacuüm op te vullen, kan gewelddadig worden.