Argentinië

Groei bbp: 4,0 %
...

Groei bbp: 4,0 % Bbp: 375 miljard (ppp: 666 miljard) Inflatie: 13,7 % Bevolking: 40,9 miljoen Bbp per hoofd: 9.160 (ppp: 16.290) De dalende waarderingsgraad maakt het voor president Cristina Fernández de Kirchner moeilijk om nog een tweede ambtstermijn in de wacht te slepen bij de verkiezingen in oktober. Als de economie platvalt en het ongenoegen bij de bevolking over haar naar links neigende populistische regering oplaait, is haar lot bezegeld. Een opvolger zal een minder interventionistische koers varen en ermee beginnen het vertrouwen van de investeerders, dat al veel te lang geschonden werd, weer op te bouwen. De groei vertraagt omdat de wereldwijde vraag wegkwijnt. Hij glijdt weg van 6,8 procent in 2010 naar 4 procent. Groei bbp: 4,5 % Bbp: 2.052 miljard (ppp: 2.314 miljard) Inflatie: 4,4 % Bevolking: 194,9 miljoen Bbp per hoofd: 10.530 (ppp: 11.870) Dilma Rousseff bezorgde de Arbeiderspartij haar derde opeenvolgende overwinning in de presidentsverkiezingen van eind 2010. Ze volgt de voormalige staalarbeider Luiz Inácio Lula da Silva op, die er twee ambtstermijnen had opzitten. Zij zet zijn mix van conventioneel macro-economisch beleid en interventionistische industriële programma's voort, al zit ze wellicht in de greep van een bonte en vaak onhandelbare coalitie-regering. De economie heeft de wereldwijde vertraging goed doorstaan en doet het weer goed. De buitenlandse investeringen nemen toe en de groei situeert zich rond 4,5 procent. Groei bbp: 4,4 % Bbp: 301 miljard (ppp: 456 miljard) Inflatie: 3,8 % Bevolking: 47,6 miljoen Bbp per hoofd: 6.320 (ppp: 9.590) De nieuwe president, Juan Manuel Santos, moet de toegenomen vei-ligheid uitdiepen die zijn voorganger Álvaro Uribe schiep in twee ambtstermijnen. Hij streed tegen de opstandelingen en slaagde erin om de voornaamste groepen op de knieën te krijgen. Het geweld gaat echter door en het vertrouwen van de investeerders dreigt weer gevaar te lopen als de pacificatie mislukt. Het economische beleid wordt toegespitst op de strijd tegen de werkloosheid zonder daarvoor de schatkist onder druk te zetten. De groei daalt door de verzwakking van de wereldwijde vraag naar 4,4 procent. IN DE GATEN HOUDEN Ondergedoken Er wordt nog voor het einde van het jaar begonnen met de werken voor een metronet in de hoofdstad BogotáGroei bbp: 3,7 % Bbp: 61 miljard (ppp: 120 miljard) Inflatie: 5,4 % Bevolking: 11,2 miljoen Bbp per hoofd: 5.400 (ppp: 10.700) Er werd verwacht dat het partijcongres van de Cubaanse communisten aan het einde van 2010 voor het eerst sinds 1997 zou bijeengeroepen worden om de post-Castro-tijd voor te bereiden (Raúl, Fidels opvolger en jongere broer, is al 79). De economische hervormingen gaan door, zij het druppelsgewijs en niet in een contrarevolutionaire stort-vloed. Er worden meer goederen uit de gereglementeerde prijslijst ge-schrapt en de boeien van de privéfirma's worden lichtjes losser gemaakt. Groei bbp: -2,5 % Bbp: 215 miljard (ppp: 336 miljard) Inflatie: 40,3 % Bevolking: 29,1 miljoen Bbp per hoofd: 7.370 (ppp: 11.540) President Hugo Chávez lijkt de touwtjes nog altijd stevig in handen te hebben, maar schijn bedriegt. Het ongenoegen in het Chávez-kamp neemt toe. Revolutionaire retoriek verdoezelt een toenemende graaicultuur die nodig is om de onmiddellijke cashflowproblemen van de regering op te lossen. De privéondernemingen zijn daarbij de belangrijkste slachtoffers. Sociaal geweld blijft net nog latent. De economie krimpt voor het derde opeenvolgende jaar, een uniek feit in dat deel van de wereld.