De bedrijfslaptop van een werknemer werd gestolen uit zijn wagen. Kan de werknemer aansprakelijk worden gesteld?

De omniumverzekering dekt de schade aan het voertuig, maar de diefstal van de inhoud van de wagen is niet gedekt. De werkgever moet dus zelf opdraaien voor de kosten die voortvloeien uit de diefstal van de toestellen die hij ter beschikking had gesteld van zijn werknemer. Tenzij de werknemer aansprakelijk wordt gesteld voor de geleden schade. Als de werkgever kan aantonen dat zijn werknemer een fout heeft begaan, kan hij, weliswaar onder strikte voorwaarden, een schadevergoeding van hem eisen of een bedrag inhouden op zijn ...

De omniumverzekering dekt de schade aan het voertuig, maar de diefstal van de inhoud van de wagen is niet gedekt. De werkgever moet dus zelf opdraaien voor de kosten die voortvloeien uit de diefstal van de toestellen die hij ter beschikking had gesteld van zijn werknemer. Tenzij de werknemer aansprakelijk wordt gesteld voor de geleden schade. Als de werkgever kan aantonen dat zijn werknemer een fout heeft begaan, kan hij, weliswaar onder strikte voorwaarden, een schadevergoeding van hem eisen of een bedrag inhouden op zijn salaris. Wanneer kan de werknemer aansprakelijk worden gesteld? Ga eerst na of de diefstal plaatsvond tijdens of buiten de werkuren. Tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst is een werknemer enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van bedrog, een zware fout of een lichte fout die zich al herhaaldelijk heeft voorgedaan. De werkgever kan aan zijn werknemer, die het slachtoffer is geworden van diefstal, geen bedrog verwijten. Als de werknemer een fout heeft begaan of erg nalatig is geweest, kan de werkgever wel proberen de schade op hem te verhalen. Dit kan ook als de werkgever de diefstal kan verbinden aan nalatig of foutief gedrag dat zich al herhaaldelijk heeft voorgedaan. Gebeurde de diefstal buiten de werkuren, dan kan de werkgever de werknemer aansprakelijk stellen voor het verlies. Het spreekt voor zich dat de werkgever altijd moet kunnen bewijzen dat de diefstal het gevolg was van een fout of van nalatigheid door de werknemer. Als het bedrijf in een policy regels heeft bepaald voor werknemers die hun laptop meenemen buiten het bedrijfsgebouw, kan zo'n policy al een begin van bewijs vormen indien zou blijken dat een werknemer de regels niet heeft nageleefd. De werkgever kan in deze policy ook vermelden dat niet-naleving van de regels een zware fout is die tot gevolg kan hebben dat de werknemer aansprakelijk wordt gesteld bij diefstal. De werkgever kan ook het arbeidsreglement aanpassen door er straffen in op te nemen voor wie zich niet aan de regels van de policy houdt. Een werkgever die zijn werknemer in geval van diefstal in de wagen niet aansprakelijk wenst te stellen, beschikt dan tenminste nog over de mogelijkheid om foutief of nonchalant gedrag te bestraffen. Er is vandaag een heel scala aan antidiefstalsoftware te koop waarmee u een computer kunt lokaliseren. Wanneer een dief verbinding maakt met het internet via een computer waarop dergelijke software geïnstalleerd is, worden de belangrijkste bestanden meteen gewist of verzonden naar een beveiligde server. U krijgt ook de gegevens van de laptopgebruiker -- de dief dus -- toegezonden. Alexis Hallemans