Een dezer dagen wordt duidelijk hoe snel de plannen om in Vilvoorde een nieuwe containerterminal te bouwen langs het Zeekanaal Brussel-Willebroek gerealiseerd kunnen worden. De resultaten van een "oriënterend bodemonderzoek" van twee percelen op de Cargovil-site waar die inlandterminal zal komen, zullen bepalend zijn. Als daaruit geen noodzaak blijkt om ook nog een "beschrijvend bodemonderzoek" op te leggen - wat máánden vertraging zou betekenen - kan de terminal medio 2000 operationeel zijn, zo luidt de optimistische schatting ...

Een dezer dagen wordt duidelijk hoe snel de plannen om in Vilvoorde een nieuwe containerterminal te bouwen langs het Zeekanaal Brussel-Willebroek gerealiseerd kunnen worden. De resultaten van een "oriënterend bodemonderzoek" van twee percelen op de Cargovil-site waar die inlandterminal zal komen, zullen bepalend zijn. Als daaruit geen noodzaak blijkt om ook nog een "beschrijvend bodemonderzoek" op te leggen - wat máánden vertraging zou betekenen - kan de terminal medio 2000 operationeel zijn, zo luidt de optimistische schatting van Leo Clinckers, administrateur-generaal van de nv Zeekanaal. Die vennootschap, onder voogdij van de Vlaamse regering, is de motor achter de plannen, waar voorts Hessenatie (als investeerder en exploitant) en Gimvindus-dochter Novovil (als makelaar van de terreinen) bij betrokken zijn. De terminal past in de plannen van de Vlaamse regering om multimodaal vervoer en dus ook de binnenscheepvaart aan te zwengelen, als deel van een oplossing voor het mobiliteitsprobleem. Momenteel gaat er van of naar heel de regio in kwestie - een wijde cirkel rond Brussel - bijna geen enkele container per binnenvaart. Clinckers: "We willen verladers ertoe aanzetten om dat alternatief - vanuit de Antwerpse haven vaar je naar hier in vijf uur - serieus in overweging te nemen. Toegegeven, met de vrachtwagen gaat het ondanks de files nog altijd sneller. Maar dat kleine beetje tijdwinst is meestal zeer onbeduidend in vergelijking met de totale transporttijd van een container naar of van elders in de wereld. De kostprijs van de binnenvaart ligt schijnbaar wel nog hoger. Maar als de externe kosten van het wegtransport worden meegeteld (vervuiling en dergelijke) - en in de toekomst eventueel door de transporteur zélf moeten worden gedragen (in plaats van door de belastingbetaler) - valt die concurrentiehandicap weg."De nv Zeekanaal neemt de terreinen in concessie van Novovil. En geeft ze vervolgens verder in concessie aan Hessenatie, die de terminal zal exploiteren (wellicht via een nieuwe maatschappij met Novovil als minderheidsaandeelhouder). De totale investering bedraagt naar schatting 180 miljoen frank. Daarvan gaat 80 miljoen naar de aanleg van een kaaimuur (waarbij het Vlaamse Gewest via de nv Zeekanaal tot 80% van die kosten op zich zou nemen), de overige 100 miljoen naar de superstructuur, o.a. een portaalkraan met een hefvermogen van zestig ton. De totale capaciteit van de terminal, niet ver van de Brusselse ring en de E19 Antwerpen-Brussel, zal 20.000 containers per jaar bedragen. Op aanpalende terreinen van acht hectaren heeft dochter Hessenatie Logistics vandaag al 30.000 m² magazijnruimte voor distributiewerk.