"Bedrijven worden tegenwoordig overspoeld met allerlei enquêteformulieren, maar wat wij willen doen gaat dieper. Wij willen een jaarlijkse analyse maken van een aantal evoluties in het Vlaamse bedrijfsleven. Verschillende onderzoeks- en beleidsinstanties werken mee aan het project, zodat de bevragingslast bij de ondernemingen in de toekomst alleen maar kan afnemen."
...

"Bedrijven worden tegenwoordig overspoeld met allerlei enquêteformulieren, maar wat wij willen doen gaat dieper. Wij willen een jaarlijkse analyse maken van een aantal evoluties in het Vlaamse bedrijfsleven. Verschillende onderzoeks- en beleidsinstanties werken mee aan het project, zodat de bevragingslast bij de ondernemingen in de toekomst alleen maar kan afnemen."Aan het woord is professor Luc Sels van de KU Leuven, een van de drijvende krachten achter Paso Flanders ( Panel Survey of Organisations). Paso is een consortium van onderzoekers dat dit jaar start met een onderzoek dat binnen bedrijven en organisaties moet peilen naar het strategisch management van personeel, innovatie, organisatie en technologie. Sels: "We willen bijvoorbeeld ingaan op wat aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt gebeurt. Hoe zit het met de instroom en uitstroom van werknemers? Met hun opleiding? Hoe zit de arbeidsorganisatie in elkaar? Een andere interessante evolutie die we onder de loep moeten nemen zijn de interregionale en intersectorale handelsstromen. We kunnen ons bijvoorbeeld de vraag stellen in welke mate de Vlaamse economie afhankelijk is van de Waalse en Brusselse."En hele boterham dus. Dat verklaart de brede waaier aan instanties die bij het project betrokken zijn. Het onderzoek wordt gevoerd in opdracht van Vlaams minister van Werkgelegenheid Renaat Landuyt ( SP.A). De onderzoekers zijn verbonden aan de universiteiten van Leuven en Antwerpen, het Hoger Instituut voor de Arbeid en Idea Consult. Ook de kamers van koophandel zijn bij het project betrokken. Het is de bedoeling om 12.500 Vlaamse bedrijven te bevragen. De verwachte respons draait tussen de 20% à 30%. "Dat is wel degelijk representatief," benadrukt Sels. "Wij hebben een pilootproject opgezet en daarin zie je dat de verschillende sectoren en regio's tamelijk goed vertegenwoordigd zijn. De eerste resultaten worden eind augustus verwacht en in oktober treden we naar buiten met concrete cijfers."A.M. [{ssquf}]