Eigenbelang, vindt Renaat Landuyt. Hij heeft dan ook geen oren naar de argumenten van het VEV. "Als we nu nieuwe immigranten toelaten, ondermijnen we de Vlaamse economische structuur," is zijn repliek. Landuyt wil de arbeidsmarkt krap houden, zodat de werkgevers worden gedwongen meer inspanningen te leveren om de werkloze allochtonen aan een job te helpen.
...

Eigenbelang, vindt Renaat Landuyt. Hij heeft dan ook geen oren naar de argumenten van het VEV. "Als we nu nieuwe immigranten toelaten, ondermijnen we de Vlaamse economische structuur," is zijn repliek. Landuyt wil de arbeidsmarkt krap houden, zodat de werkgevers worden gedwongen meer inspanningen te leveren om de werkloze allochtonen aan een job te helpen.Wie enig verstand van de meest elementaire economische regels heeft, weet dat een krappe arbeidsmarkt een negatief effect op het functioneren van een economie heeft. Bovendien brachten verschillende instanties _ onder andere het Institut der Deutschen Wirtschaft en de investeringsbank Crédit Suisse First Boston (CSFB) _ de voorbije maanden rapporten uit waaruit blijkt dat Europa niet bevreesd moet zijn voor de migratiegolf die vanuit onder andere Oost-Europa en Afrika op ons afkomt. Meer opleiding voor wie al in België woont kan een interessant hulpmiddel zijn, maar is niet voldoende. Het is zeer moeilijk om oudere werklozen of jonge allochtonen met een lage basisopleiding verder bij te scholen. Landuyt maakt hier een kapitale vergissing. Hij wil eerst de resultaten van de opleidingsinspanningen afwachten vooraleer aan migratie te denken. Ondertussen missen de bedrijven met rekruteringsproblemen in die tussenperiode kansen en contracten.Bovendien dreigen diezelfde bedrijven in een concurrentieel nadelige positie te verzeilen doordat Vlaanderen (en België in zijn geheel) zich de kaas van het brood laat eten door zijn buurlanden. In Duitsland worden green cards uitgedeeld aan IT-specialisten en ook in Nederland, Groot-Brittannië en Ierland staan gelijkaardige initiatieven op stapel. Nu al reizen buitenlandse hooggeschoolden die hun arbeidsvergunning in België na vier jaar niet meer kunnen verlengen door naar elders. Landuyt blijft zich echter vastpinnen op 2010: dan laat de vergrijzing zich voelen en kunnen we aan extra immigratie gaan denken. Hij hanteert dus een argumentatie à la Dehaene: los de problemen pas op waneer ze zich voordoen. Maar wellicht is het dan al te laat. Het is ook een typische redenering van iemand die niet wakker ligt van de problemen van de Belgische bedrijven, maar wel van die van de burgers. Landuyt, en wel meer socialisten voor hem, vergeet één ding. Wie is verantwoordelijk voor de welvaart van die burgers? De bedrijven. En wie hen tekort doet _ door bijvoorbeeld de immigratiestop te handhaven _ doet ook zijn burgers tekort. En daarmee bedriegt Landuyt zichzelf en zijn kiezers.Guido MuelenaerAlain MoutonAlain Mouton