Vorige week gaf de Brusselse handelsrechtbank haar toestemming om de activa van Bizibit, het laatste bedrijf dat Hen-drik Seghers nog controleerde, gedeeltelijk over te nemen. Volgens het gerechtelijk akkoord worden de meeste activa overgenomen door het begin deze week opgerichte Bizibit Software NV, dat hiervoor aan de oude aandeelhouders 425.000 euro betaalde. Niet in de overge...

Vorige week gaf de Brusselse handelsrechtbank haar toestemming om de activa van Bizibit, het laatste bedrijf dat Hen-drik Seghers nog controleerde, gedeeltelijk over te nemen. Volgens het gerechtelijk akkoord worden de meeste activa overgenomen door het begin deze week opgerichte Bizibit Software NV, dat hiervoor aan de oude aandeelhouders 425.000 euro betaalde. Niet in de overgenomen activa zitten het vastgoed in Malderen, de bankrekeningen en de voor Bizibit verwaarloosbare activiteit rond de software Lotus Notes. Wel wordt het voltallige personeel, 38 man, overgenomen. Inclusief het op 1 miljoen euro geschatte gebouw zou er ongeveer 1,5 miljoen euro overblijven om te verdelen onder de schuldeisers. Die claimen naar schatting 2 miljoen euro. Vooral de RSZ, die een bevoorrechte schuldeiser is, zou met het merendeel van die 1,5 miljoen euro gaan lopen. De handelsschulden bedragen een goede 300.000 euro. Het oude Bizibit is nu van onder het gerechtelijk akkoord en zal binnenkort in vereffening worden gesteld. Het voorstel werd mee uitgedokterd door Yves De Poorter, de voormalige financieel directeur van de Seghers-groep. Het gebeurt zelden dat een bedrijf succesvol uit een gerechtelijk akkoord raakt. In Bizibit Software NV heeft het management 20 %, het Nederlandse Axias BV 40 % en de Nederlander Peter Schaminée eveneens 40 %. Het originele idee dat Hendrik Seghers een minderheidsparticipatie zou behouden, werd uiteindelijk opgegeven. Peter Schaminée is de vorig jaar aangetrokken Nederlandse manager die voorheen een topfunctie vervulde bij Axias. Hij wordt samen met de in Nederland wonende Brit Nigel Anderson, eigenaar van Axias, bestuurder bij Bizibit Software NV. Het overnamevoorstel van Saga BVBA, het vorig jaar door de Limburger Etienne Schreurs overgenomen softwarebedrijf uit Zelzate, werd door de handelsrechtbank verworpen. "Het probleem voor hen was dat ze maar een gedeelte van het personeel wilden overnemen," aldus De Poorter. Volgens de wet op het gerechtelijk akkoord kan dat niet. Willy Van Damme Willy Van DammeOvernemer Axias BV had in 2001 een eigen vermogen van amper 5139 euro. In 2002 en 2003 zou het bedrijf weer winstgevend zijn.